Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Perłowe gody Małgorzaty Zińczuk...

Email Drukuj PDF

Perłowe gody Małgorzaty Zińczuk z Miejską Biblioteką Publiczną we Włodawie - czyli jubileusz 30-lecia pracy Małgorzata Zińczuk- Starszy Kustosz, kierownik Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

Absolwentka pedagogiki w zakresie pracy kulturalno-oświatowej oraz studiów podyplomowych z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Małgorzata Zińczuk pracę zawodową rozpoczęła 20.08.1980 r., w Przedszkolu Nr 1 w rodzinnej Poniatowej, jako nauczyciel. Po zmianie miejsca zamieszkania, w dniu 15.02.1982 r. podjęła pracę w MBP we Włodawie, na stanowisku Młodszego Bibliotekarza w Wypożyczalni dla Dorosłych. Następnie w latach 1983-1992 pełniła funkcję instruktora terenowego bibliotek gminnych i filii rejonu włodawskiego. Od 1993 r. samodzielnie prowadziła Oddział dla Dzieci, a w latach 1999-2001 pełniła funkcję kierownika Oddziału dla Dzieci.

Od 01.12.2001 r. pełni funkcję kierownika Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji MBP we Włodawie. Od 09. 2010 r. do 05.2011 r. pełniła obowiązki dyrektora MBP we Włodawie.

Jubilatka jest aktywną i cenioną w środowisku lokalnym działaczką społeczną. Jest pomysłodawcą i moderatorem wielu akcji edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez miejscową bibliotekę wspólnie z wieloma instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, a także szkołami powiatu włodawskiego, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszeniem Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego i Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie.

Wiele z podjętych przez nią akcji weszło na stałe do kalendarzy dorocznych imprez kulturalnych miasta i powiatu włodawskiego oraz województwa lubelskiego; są to m.in.: Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej i Biblioteczne Spotkania Regionalne, które przybliżają i rozpowszechniają wiedzę o historii, kulturze, zwyczajach regionu.

Udział Małgorzaty Zińczuk w rozwoju kultury i regionalistyki jest niewątpliwy. Jej wieloletnią pracę społeczną nagradzano i honorowano, m. in.:

 • za upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz wielość, różnorodnośći wysoki poziom realizacji form edukacji kulturalnej została uhonorowana w 2001 r. prestiżową w woj. lubelskim nagrodą bibliotekarską im. Anny Platto;
 • za pracę zawodową i społeczną na rzecz rozwoju i upowszechniania czytelnictwa, nauki i kultury otrzymała w 2002 r. odznakę Ministra Kultury "Zasłużony Działacz Kultury";
 • Jej działalność w środowisku ludzi starszych, wieloletnia współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku we Włodawie znalazła wyraz w nadaniu w 2006 r. przez Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Złotej Honorowej Odznaki tego stowarzyszenia;
 • za upowszechnianie kultury i tradycji, polskiej wśród mieszkańców Ziemi Lubelskiej, aktywną działalność społeczną w 2007 r. otrzymała Dyplom Marszałka Województwa Lubelskiego;
 • 2009 r. przyniósł wyróżnienie w postaci złotej "Honorowej Odznaki SBP" przyznanej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich;
 • we współpracy z PTTK była organizatorem wystaw o ważnych wydarzeniach historycznych na Ziemi Lubelskiej, za co w maju 2010 r. uhonorowana została przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Dyplomem Honorowym i Złotą Odznaką z okazji 100-lecia Oddziału PTK-PTTK z Chełmie;
 • za działalność przyczyniającą się do propagowania polskiej kultury i sztuki, na wniosek TPZW otrzymała w 2010 r. odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej";
 • za szczególne zasługi dla rozwoju województwa, w 2010 r. została wyróżniona przez Zarząd Województwa Lubelskiego Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego.

Małgorzata Zińczuk od 25 lat jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, a od 2006 r. członkiem Zarządu pełniącym funkcję skarbnika. Jest koordynatorem i realizatorem cyklów edukacyjnych "Wielcy ludzie i ważne sprawy Ziemi Włodawskiej" oraz "Słowiańskie Spotkania Literackie" realizowane we współpracy z Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie.

Spotkania z polskimi, białoruskimi i ukraińskimi naukowcami, pisarzami i poetami cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W niekonwencjonalny sposób pogłębiają wiedzę mieszkańców lokalnego środowiska o kulturze sąsiadów z pogranicza.

Rodzimym twórcom natomiast, daje okazję do zaprezentowania artystycznych osiągnięć. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie organizuje wystawy autorskie, promocje książek i spotkania z twórcami regionalnymi.

Mimo tak licznych obowiązków zawodowych oraz tych wynikających z zaangażowania w działalność instytucji i stowarzyszeń, Pani Małgosia aktywnie wspiera pracę wielu komisji konkursowych. Zapraszana jest m. in. do komisji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego corocznie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie. Pomaga wyłaniać talenty w konkursach plastycznych, literackich organizowanych przez placówki szkolne. Jest również członkiem komisji w kategorii multimedialnej, plastycznej, literackiej Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej organizowanego przez MBP we Włodawie.

Aktywnie uczestniczy w działalności promującej czytanie wśród najmłodszych, włączając się do akcji Cała Polska czyta dzieciom. Wraz z lokalnym koordynatorem wspomnianej akcji współorganizuje m.in. Noc z Andersenem, cykliczną imprezę cieszącą się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Tytułowe "perłowe gody" mieliśmy zaszczyt i przyjemność uczcić z naszą koleżanką Bibliotekarką 15 lutego 2012 roku. Uroczystość odbyła się w budynku Włodawskiego Domu Kultury, w którym to nota bene Małgorzata 30 lat wcześniej stawiała "pierwsze kroki" zawodowe. Tam bowiem mieściła się wówczas Miejska Biblioteka Publiczna.

Dzięki swemu przyjaznemu usposobieniu Małgorzata szybko zdobyła serca Czytelników, a aktywna postawa i szeroka działalność społeczna przysporzyła Jej grono wiernych przyjaciół i licznych znajomych, którzy tłumnie odpowiedzieli na zaproszenie Jubilatki.

Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze ciepłych słów i serdecznych życzeń kierowanych do Małgosi. Muzyczną oprawę uroczystości zapewnił tercet w składzie: Jan Hasiewicz (trąbka), Edmund Brożek (saksofon), Jan Niemierko-Masiukiewicz (akordeon). Uroczystości dopełniły wokalne wystąpienia dr Marka Olejnika, adiunkta Zakładu Filologii Ukraińskiej, w utworach Sokoły, Tyż mene pidmanuła, oraz Heleny Sawoń, która zaśpiewała m.in.: Biały ręcznik, Mój chłopiec zna cały świat, Chryzantemy złociste.

Małgosi życzymy kolejnych sukcesów w pracy zawodowej i społecznej, powodzenia w życiu prywatnym, realizacji marzeń i  wiele + ∞  szczęścia.

Koleżanki i koledzy z pracy

Opracowała Joanna Orzeszko

Jesteś› tutaj: Wydarzenia Perłowe gody Małgorzaty Zińczuk...

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie