Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Biblioteczne przyjaźnie w 70-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie

Email Drukuj PDF

W zimową środę, 16 stycznia 1946 r., Janina Bobrykowa, starannie cyzelując każdą literę, dokonała wpisu do Księgi Inwentarzowej włodawskiej biblioteki rejestrując pod numerem pierwszym książkę Mariana Gawalewicza „Plotka” rozpoczynając tym samym ewidencję księgozbioru.

Jubileusz 70-lecia MBP, XV BSR, 17.12.2016 r.

Od tamtej pory minęło siedemdziesiąt lat, biblioteka zmieniała nazwę, lokalizację, miejska sieć biblioteczna się rozrastała, powstawały nowe działy, kolejne pokolenia bibliotekarzy odchodziły na zasłużoną emeryturę dając szansę młodszym generacjom.

17 grudnia 2016 r., w siedemdziesiąt lat i jedenaście miesięcy od przyjętej daty rozpoczęcia działania biblioteki, uroczyście uczciliśmy kamienną rocznicę istnienia naszej placówki, organizując w ramach uroczystości XV Biblioteczne Spotkania Regionalne zatytułowane w bieżącej edycji „Biblioteczne przyjaźnie” pod Patronatem Starosty Włodawskiego Andrzeja Romańczuka i Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego.

Spotkanie rozpoczęła, przedstawiając program uroczystości, Małgorzata Zińczuk, z-ca dyrektora ds merytorycznych MBP. Przybyłych gości, przyjaciół biblioteki, przywitał dyrektor MBP Włodawa Jacek Żurawski.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać dziejów najstarszej w mieście placówki kulturalnej w ewokacji dyrektora Jacka Żurawskiego „Kalejdoskop zdarzeń – włodawskie historie bibliotekarskie”. Wystąpienie ilustrowane bogatą prezentacją multimedialną pozwoliło przybliżyć gościom kalendarium siedemdziesięciu lat działalności naszej książnicy.

Jubileusz 70-lecia MBP, XV BSR, 17.12.2016 r.

Następnie Małgorzata Zińczuk zachęciła uczestników spotkania do lektury najnowszego numeru (4/2016) „Wschodu”, w którym ukazał się artykuł „70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie”, będący pierwszym w cyklu traktującym o historii tradycji bibliotekarskiej we Włodawie. Zarówno bieżący jak i archiwalne numery czasopisma dostępne są w Dziale Regionalnym naszej biblioteki.

Wschód, 04/2016

Kolejnym punktem programu były refleksje Joanny Chapskiej (instruktor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie) ilustrowane prezentacją multimedialną „Ewolucja czy rewolucja. Zmiany w bibliotekarstwie publicznym w ostatnich latach”.

Wspaniałą dedykację muzyczną „Lubilaeum ad dedicationem musicam” bibliotekarzom i przyjaciołom biblioteki przedstawili uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie pod kierownictwem Pawła Łobacza, dyrektora tejże szkoły.

Biblioteczne święto było doskonałą okazją aby odznaczyć pracowników włodawskiej książnicy.

Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych z siedzibą w Chełmie Anna Miszczak uhonorowała Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki Małgorzatę Zińczuk i Ewę Krukowską (instruktor ds bibliotek publicznych powiatu włodawskiego), a Srebrną Odznaką Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki Edytę Pietrzak (kierownik Działu Regionalnego) i Olgę Puś (bibliotekarz Wypożyczalni dla Dorosłych).

W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej Małgorzata Zińczuk (sekretarz TPZW) i Łucja Pamulska (członek Zarządu TPZW) wręczyły Medal „Zasłużony dla Towarzystwa” przyznany Uchwałą Zarządu TPZW 17 października 2016 r. dyrektorowi MBP Jackowi Żurawskiemu, Edycie Pietrzak, Ewie Krukowskiej, Wandzie Lubczyńskiej-Sawiak (emerytowany bibliotekarz), Oldze Puś, Urszuli Panasiuk (specjalista ds animacji kulturalnej MBP) i Dorocie Garczyńskiej-Ślusarz (kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów).

Nie zabrakło też kwiatów, listów gratulacyjnych i życzeń dla aktualnych i emerytowanych bibliotekarzy szanownej jubilatki. Biblioteczni przyjaciele przekazali moc pamiątek oraz prezentów książkowych z przeznaczeniem dla naszych czytelników.

Dyrektor MBP Jacek Żurawski i z-ca dyrektora ds merytorycznych MBP Małgorzata Zińczuk wręczyli podziękowania współorganizatorom uroczystości oraz przedstawicielom zaprzyjaźnionych instytucji współpracujących z biblioteką od wielu lat.

Jubileusz 70-lecia MBP, XV BSR, 17.12.2016 r.

Na uczestników jubileuszu czekały też rozmowy przy kawie o „Kulturze, Animacji, Wiedzy, Informacji, Edukacji” oraz słodki poczęstunek, którego kulminacyjnym punktem był wspaniały tort ufundowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej.

Spotkaniu towarzyszyły: wystawa z dziejów MBP we Włodawie „W drodze do SMO” i multimedialna prezentacja dokumentacji fotograficznej działań biblioteki w Galerii „Na Parterze”, kolekcja plakatów bibliotecznych „Na afiszu” w Galerii „Na Piętrze” oraz „My z niego wszyscy – Henryk Sienkiewicz 1846-1916” w sali naukowej.

Ponadto w Dziale Regionalnym udostępnione zostały foto-kroniki Oddziału dla Dzieci oraz almanach serwisów prasowych „Napisali o nas”.

Wśród obecnych gości pojawili się: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego dr Krzysztof Grabczuk, reprezentujący Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Andrzej Odyniec, Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk, Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, reprezentujący Wójta Gminy Hańsk Marka Kopieniaka Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku Ariel Struski, Przewodniczący Rady Powiatu we Włodawie Romuald Pryll, Przewodniczący Rady Miejskiej we Włodawie Tomasz Korzeniewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu we Włodawie Janusz Adam Kloc, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie Łucja Pamulska, Radni Rady Miejskiej we Włodawie, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, dziekan dekanatu włodawskiego ks. Stanisław Dadas, Przeor Klasztoru Ojców Paulinów i Proboszcz Parafii św. Ludwika we Włodawie o. Dariusz Cichor, Naczelnik Miasta Włodawa w latach 1981-1990 i Burmistrz Włodawy w latach 2002-2006 Grzegorz Gruszkowski, Dyrektor MBP we Włodawie w latach 1973-1978 Witold Sulimierski, Dyrektor MBP we Włodawie w latach 1969-1973 Bogdan Łukaszewicz, Przedstawiciel środowiska akademickiego Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie – Kierownik Zakładu Filologii Ukraińskiej profesor zwyczajny Feliks Czyżewski, Adiunkt w Zakładzie Filologii Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie dr Marek Olejnik, reprezentująca dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie Tadeusza Sławeckiego instruktor WBP w Lublinie Joanna Chapska, Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych z siedzibą w Chełmie Anna Miszczak, Przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Chełmie Urszula Ogrodniczuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie Mariola Kuć, przedstawiciele Służb Mundurowych, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, dyrektorzy i przedstawiciele włodawskich instytucji i zakładów pracy, członkowie grup i kół zainteresowań działających przy MBP: Dyskusyjnego Klubu Książki, Grupy Poetyckiej Nadbużańska Fraza, Klubu Emeryt:)pl, ibliotekarze bibliotek gminnych powiatu włodawskiego, pracownicy i emeryci Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, przyjaciele i sympatycy Biblioteki.

Listy gratulacyjne i powinszowania nadesłali: Prezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. dr hab. Piotr Gliński; Posłanka na Sejm RP – Genowefa Tokarska; Poseł na Sejm RP – Grzegorz Raniewicz; Senator RP prof. dr. hab. Józef Zając; Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski; Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki Jan Budkiewicz; Przewodnicząca Zarządu Głównego SBP Elżbieta Stefańczyk; Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UAM Poznaniu; Profesor Maria Żigałowa - Państwowy Uniwersytet im. A. Puszkina w Brześciu.

Naszym drogim Gościom, którzy zechcieli wziąć udział we wspólnym świętowaniu, serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzone chwile. Doceniamy Waszą obecność i jesteśmy wdzięczni za tak wiele miłych słów skierowanych pod adresem naszej drogiej jubilatki.
Dziękujemy :)

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie i Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Partnerzy organizacyjni: Starostwo Powiatowe we Włodawie, Urząd Miejski we Włodawie, Urząd Gminy Włodawa, WBP im. H. Łopacińskiego we Włodawie, MPGK Sp. z o. o. we Włodawie, Szkoła Muzyczna I stopnia we Włodawie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło przy MBP we Włodawie.

Finansowo wydarzenie wsparli: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. we Włodawie, FHPU Slawex Janusz Sławiński i Starostwo Powiatowe we Włodawie.

Serdecznie dziękujemy za pomoc organizacyjną i finansową :)

Jubileusz 70-lecia MBP, XV BSR, 17.12.2016 r.

Edyta Pietrzak

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Jesteś› tutaj: Wydarzenia Biblioteczne przyjaźnie w 70-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie