Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Międzypowiatowy Dzień Bibliotekarza – Włodawa 2016

Email Drukuj PDF

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

10 czerwca bibliotekarze włodawskiej książnicy byli gospodarzami Dnia Bibliotekarza, do świętowania którego zaprosili pracowników bibliotek publicznych powiatu chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego oraz nauczycieli – bibliotekarzy z włodawskich szkół wszystkich typów. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk oraz Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. Głównym organizatorem okolicznościowego spotkania było włodawskie koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym we Włodawie oraz Zarządem Międzypowiatowego Oddziału SBP z siedzibą w Chełmie.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Otwarcia oficjalnej Gali Dnia Bibliotekarza i powitania zaproszonych Gości dokonał dyrektor MBP we Włodawie – Jacek Żurawski. Szczególnie gorąco powitani zostali przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych władz samorządowych, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Związków Zawodowych Pracowników Bibliotek Publicznych, włodawskich instytucji i organizacji pozarządowych, czytelniczki z Dyskusyjnego Klubu Książki, a nade wszystko Bibliotekarze (aktualnie spełniający swoją misję i emeryci).

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego reprezentowała Janina Biegalska z Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. W imieniu włodawskich powiatowych władz samorządowych swoją obecnością zaszczycili bibliotekarzy Adam Panasiuk – Wicestarosta Włodawski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Janusz Adam Kloc.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Miejskie władze samorządowe reprezentowali Burmistrz Włodawy – Wiesław Muszyński i Przewodniczący Rady Miejskiej we Włodawie – Tomasz Korzeniewski. Gminę Włodawa reprezentował Wójt – Tadeusz Sawicki.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dedykację muzyczną dla świętujących Bibliotekarzy przygotował Zespół Wokalno-Instrumentalny Formacja G-dur ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie pod opieką Katarzyny Skoczelas, Karola Kawiaka i Artura Mierzwy.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dedykację taneczną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaprezentował zespół „Iskierki” pod kierunkiem pani Edyty Borkowskiej.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Występ zespołów nagrodzony został owacją publiczności, a także podziękowaniami i słodkim upominkiem z rąk dyrektora MBP we Włodawie – Jacka Żurawskiego.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Występ zespołów uwieńczono też podpisami sygnatariuszy Umowy-Porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną we Włodawie a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie. Deklarację współpracy złożyli Irena Dejer – Dyrektor SOSW we Włodawie i Jacek Żurawski – Dyrektor MBP we Włodawie

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

oraz osoby upoważnione przez sygnatariuszy do kontaktów w realizacji zadania: Monika Skibińska, nauczyciel-bibliotekarz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Małgorzata Zińczuk, z-ca dyrektora ds. merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

„Czujemy się zaszczyceni podpisaniem dzisiejszej Umowy-Porozumienia, która jest uhonorowaniem, ale nie uwieńczeniem naszych dotychczasowych kilkunastoletnich działań”. Dziękując za dotychczasową współpracę i wyrażając nadzieję na jej jeszcze bardziej wymierne efekty w latach kolejnych Dyrektor SOSW im. ks. Jana Twardowskiego Irena Dejer przekazała włodawskim bibliotekarzom życzenia okolicznościowe i wyjątkowe, bo wykonane przez wychowanków kierowanej przez nią placówki, kwiaty radości. Przekazała też do regionalnych zbiorów bibliotecznych publikację „Wspomnień czas...”, podsumowującą w oparciu o kroniki szkolne i dokumentację Ośrodka, historię i działalność placówki w latach 1972-2012.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Uroczystej Gali Dnia Bibliotekarza Włodawa 2016 towarzyszyło uhonorowanie zasłużonych Bibliotekarzy i Bibliotek odznaczeniami, dyplomami, listami gratulacyjnymi, nagrodami, upominkami i kwiatami.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Na wniosek Starostwa Powiatowego we Włodawie, poprzedzonym rekomendacją Zarządu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński przyznał pani Barbarze Wałeckiej – bibliotekarzowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie, kierownikowi Filii bibliotecznej w Wytycznie Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznakę wręczył przedstawiciel wnioskodawcy – Wicestarosta Włodawski Adam Panasiuk.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego w uznaniu zasług za szczególne zaangażowanie w pracę zawodową i społeczną Bibliotekarek powiatu włodawskiego: Hanny Czelej – dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach, Teresy Kuczyńskiej – kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie, Wioletty Wójtowicz-Wicińskiej – starszego bibliotekarza Biblioteki Publicznej Gminy Hańsk przyznał Dyplomy Uznania. Dyplomy w postaci pamiątkowych grawertonów wręczyła, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego i Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Artura Walaska Janina Biegalska z Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

W imieniu Starosty Włodawskiego Andrzeja Romańczuka wyróżniającym się Bibliotekarkom w krzewieniu kultury czytelniczej w gminach powiatu włodawskiego adresy gratulacyjne przekazał Wicestarosta Włodawski Adam Panasiuk.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Uchwałą Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki Barbara Janina Paszkowska (emerytowana bibliotekarka MBP we Włodawie) wyróżniona została – Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Związkowego Kultury i Sztuki. Srebrną Odznaką uhonorowany został Artur Borzęcki z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie. Odznaki i towarzyszące im legitymacje, w imieniu Przewodniczącego Federacji Jana Budkiewicza, wręczyła Anna Miszczak – Przewodniczącą Związków Zawodowych Pracowników Bibliotek Publicznych z siedzibą w Chełmie.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

„Dzień Bibliotekarza jest jednym z tych dni w roku, kiedy bibliotekarze (czytaj; głównie bibliotekarki) wdziewają najlepszą z posiadanej odzieży ozdobnej i udają się we wskazane miejsce, aby otrzymać odpowiednią dawkę miłych słów i pochwał od funkcyjnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dyrekcji bibliotek, przedstawicieli władz samorządowych oraz przedstawicieli instytucji i organizacji współpracujących na co dzień z bibliotekami”.

Jaką dawkę pozytywnej energii i motywacji otrzymali 10 czerwca 2016 r. włodawscy bibliotekarza w sali konferencyjnej MBP przy ul. Przechodniej 13 we Włodawie, zobaczmy.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Życzenia nieustającej radości z obcowania z literaturą oraz zadowolenia płynącego z przekazywania tej radości innym, wraz z pełnym brzmieniem listu okolicznościowego Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, przekazała Pani Janina Biegalska z Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Podziękowania za codzienną „mrówczą” pracę dla wszystkich bibliotekarzy uczestniczących w uroczystości przekazał w imieniu własnym oraz Starosty Włodawskiego Andrzeja Romańczuka – Wicestarosta Włodawski Adam Panasiuk. Prezentem okolicznościowym wzbogacającym kolekcje regionalne bibliotek publicznych powiatu włodawskiego okazały się, przekazane prze Starostwo Powiatowe we Włodawie, ostatnio wydane tomiki poetyckie Kazimiery Pawluk „Echo czasu” i Marii Kazimiery Sarnackiej „ Poezja. Lata wspomnień i nadziei”.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński na ręce Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie złożył podziękowania i słowa uznania za dotychczasową efektywną pracę na rzecz promocji książki i popularyzacji czytelnictwa oraz życzenia dalszych sukcesów i zapału w realizacji kolejnych działań adresowanych do lokalnej społeczności. Imienne podziękowania z rąk Burmistrza otrzymali również wszyscy pracownicy włodawskiej książnicy, a jej Dyrektor dodatkowo nagrodę.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Pozostałym pracownikom włodawskiej książnicy nagrody przyznał i wręczył Dyrektor MBP we Włodawie Jacek Żurawski.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania za dotychczasowe dokonania w pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców złożył Przewodniczący Rady Miejskiej we Włodawie – Tomasz Korzeniewski. W liście okolicznościowym podkreślił ważne znaczenie biblioteki w pozaformalnej edukacji dzieci i młodzieży oraz samokształceniu dorosłych mieszkańców Włodawy.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Słowa uznania dla pracy bibliotekarzy przekazał, uczestniczący w wielu inicjatywach i projektach bibliotecznych, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Janusz Adam Kloc.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Wójt Gminy Włodawa Tadeusz Sawicki doceniając pracę wszystkich bibliotekarzy szczególne słowa uznania wraz z kwiatami przekazał na ręce dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Włodawa z siedzibą w Susznie – pani Reginie Ignaciuk.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Życzenia dalszej wytrwałości i stale rosnącej satysfakcji z realizacji zamierzonych planów jak również niegasnącej energii w realizacji misji edukacyjnej, w imieniu Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej Roberta Chełmickiego, przekazała Anna Miszczak.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Na świąteczne kwiaty od przedstawicieli służb mundurowych otrzymaliśmy wazony z okolicznościowymi dedykacjami: „W dowód uznania – komendant Placówki Straży Granicznej im. gen. bryg. Nikodema Sulika we Włodawie ppłk SG Janusz Wólczyński” oraz „W podziękowaniu za dotychczasową współpracę Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie, Włodawa 2016”. Dyrektora Zakładu Karnego reprezentował jego zastępca mjr Jacek Sankowski.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Kwiaty i życzenia od Prezes Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie Barbary Litwiniuk, Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej Zenona Jakubowskiego, Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej we Włodawie Edwarda Łągwy

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

oraz Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie Marka Wójcigi. Dyrektor Włodawskiego Domu Kultury Łukasz Zdolski do życzeń dołączył publikację albumową „Włodawa z tamtych lat. Lata 70. i 80. XX wieku w fotografii Czesława Danilczuka”, a Dyrektor Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego Anita Lewczuk vel Leoniuk album „Brzegi dzieciństwa” - efekt ukraińsko-polskiego projektu, którego celem było pokazanie wsi na brzegu Prypeci na horyzoncie XXI wieku. Obydwie publikacje dostępne będą dla Czytelników w Dziale Regionalnym MBP we Włodawie.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Adresy okolicznościowe przekazali: Joanna Pogonowska – przewodnicząca Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Igor Gruszecki ze Straży Miejskiej, w imieniu Komendanta Sławomira Borkowskiego oraz Dorota Ostrowska – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Katarzyna Kowalska z Banku Zachodniego WBK do życzeń dla bibliotekarzy dołączyła upominek dla Czytelników – publikację Waldemara Michalskiego „Kazimierz Andrzej Jaworski – poeta – tłumacz – redaktor 1897-1973”, a Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniew Woszczyński numer specjalny „Rynku Pracy” Ministerstwa Gospodarki i Pracy – „Praca w nauczaniu Jana Pawła II”. Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Elżbieta Kral przekazała natomiast obraz namalowany przez jednego z jej podopiecznych.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Życzenia od pań z Dyskusyjnego Klubu Książki z podziękowaniami dla moderatorek: Barbary Paszkowskiej, założycielki DKK i Ewy Krukowskiej, obecnej opiekunki i koordynatorki.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Przewodnicząca miejskiego koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przekazała do zbiorów regionalnych bibliotek goszczących we Włodawie upominki od Starosty Włodawskiego, Burmistrza Włodawy i Prezesa TPZW. Pakiety promocyjne przyjęli: Elżbieta Patyk – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie, Artur Borzęcki z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie oraz Urszula Ogrodniczuk z Chełmskiej Biblioteki Publicznej.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy MBP we Włodawie jest jednym z liczniejszych w okręgu województwa lubelskiego, a w ostatnim czasie jeszcze się powiększyło. Legitymacje członkowskie z rąk Przewodniczącej Zarządu Oddziału SBP z siedzibą w Chełmie Urszuli Ogrodniczuk odebrali: Jacek Żurawski, Beata Wulczyńska, Ewa Ligiencka, Urszula Panasiuk, Monika Urbańska-Nazaruk (z MBP we Włodawie) i Monika Kędzierska (z GBP w Urszulinie).

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

„Gorąco dziękujemy za to, że mimo Waszych wielu obowiązków służbowych i społecznych, w swoich kalendarzach zaznaczyliście swój udział w naszej dzisiejszej Gali”.

Oficjalną Galę Międzypowiatowego Dnia Bibliotekarza poprowadziły Małgorzata Zińczuk, z-ca dyrektora MBP ds. merytorycznych, przewodnicząca koła miejskiego, sekretarz Zarządu Międzypowiatowego Oddziału SBP w Chełmie oraz Ewa Krukowska, instruktor ds. bibliotek publicznych powiatu włodawskiego, skarbnik koła miejskiego, członek Zarządu Międzypowiatowego Oddziału SBP w Chełmie.

W imieniu wszystkich bibliotekarzy i pracowników bibliotek podziękowały licznie przybyłym gościom za przyjęcie zaproszenia na to tak ważne dla tej grupy zawodowej święto. Na dalszą część uroczystości zaprosiły do Suchawy: na mszę świętą, spacer edukacyjno-historyczny i literackie ognisko integracyjne.

W kaplicy św. Huberta w Suchawie odprawiona została msza święta w intencji bibliotekarzy, którą celebrował ks. Stanisław Dadas – proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Przewodnikami spaceru edukacyjno-historycznego po Suchawie byli ks. Stanisław Dadas oraz Włodzimierz Czeżyk – komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Włodawa. Po mszy zwiedzaliśmy kaplicę św. Huberta odbudowaną po pożarze w 2012 roku.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Po historycznej gawędzie pod pomnikiem upamiętniającym bitwę pod Suchawą-Wyrykami podczas Powstania Styczniowego 1863 r. znicze zapalili: Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, Wicestarosta Włodawski Adam Panasiuk i Dyrektor MBP we Włodawie Jacek Żurawski.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Kolejny przystanek to zwiedzanie zabytkowego cmentarza prawosławnego w sąsiedztwie byłej cerkwi.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

W drodze do wieży widokowej przy szlaku kajakowym powitała nas tęcza. A widoki... !!! Ale czas było wracać. W programie części integracyjnej przy ognisku literackim czekały konkursy, gry i zabawy przygotowane przez Edytę Pietrzak - kierownika Działu Regionalnego oraz Ewę Szewczyk – specjalistę ds. administracyjnych i finansowych (czyż Bibliotekarze nie są omnibusami?).

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

W tej części programu nie mogło zabraknąć czytania. W tym roku, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Przewodniczącej koła miejskiego SBP przy MBP we Włodawie, bibliotekarze i zaproszeni Goście zmierzyli się z felietonami Umberto Eco ze zbioru „Zapiski na pudełku od zapałek”. Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński przeczytał felieton „Jak urządzić bibliotekę publiczną”, zaś Wicestarosta Włodawski Adam Panasiuk „Jak uzasadnić posiadanie biblioteki domowej”.

Małgorzata Zińczuk

A jak się bawiliśmy?

Teatr naprędce stworzony „Skazani na sukces” zaprosił na cykl przedstawień poruszających serce i dusze, ale zostawiających w spokoju kieszenie, za co oczekiwał od widzów burzy oklasków bez względu na osobiste odczucia. Obsadzeni w rolach bibliotekarza i czytelnika goście wcielili się w postacie odgrywając scenki bardziej i mniej prawdopodobne z życia zawodowego i prywatnego bibliotekarzy.

Nawiązując do Roku Henryka Sienkiewicza losowali fragmenty z dzieł pisarza odgadując tytuły książek, z których cytaty pochodzą.

Ćwiczyli też dykcję zmagając się ze skomplikowanymi zdaniami w grze „Łamacz języka”.

Ponadto, biorąc udział w zabawie „Zgadnij kotku, kto jest w środku”, losowali zdjęcia z dzieciństwa swoich kolegów i koleżanek odgadując, kogo przedstawiają.

„Głuchy telefon” jak zwykle zaskoczył przekazaną ostatecznie informacją.

Dzień Bibliotekarza 2016, 10.06.16 r.

Edyta Pietrzak

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Jesteś› tutaj: Wydarzenia Międzypowiatowy Dzień Bibliotekarza – Włodawa 2016

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie