Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nagroda im. Anny Platto po raz trzeci w powiecie włodawskim

Email Drukuj PDF

10 sierpnia 2015 roku w Wojewódzkiej Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia prestiżowej w środowisku bibliotekarskim Lubelszczyzny Nagrody im. Anny Platto. Nagroda ta przyznawana corocznie od 1995 roku w dniu urodzin Patronki jest uhonorowaniem bibliotekarzy bibliotek publicznych Lublina i Lubelszczyzny szczególnie wyróżniających się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w nowatorski sposób popularyzujących czytelnictwo dziecięce.
Pomysłodawcą nagrody był Zdzisław Bieleń (ówczesny instruktor w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym, dziś emerytowany Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych Biblioteki Wojewódzkiej). Fundatorką jest siostra Patronki – Mirosława Platto. Organizatorami ceremonii wręczenia nominacji i samej nagrody są Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie oraz prywatni sponsorzy.

Nagroda im. Anny Platto 2015, Laureatka Agnieszka Wróbel BPG Hańsk

Galę wręczenia Nagrody im. Anny Platto 2015 pod Patronatem Honorowym Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego uświetnił koncert Justyny Żukowskiej i Małgorzaty Papiewskiej z Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Alicji Lewczuk – uczennicy Szkoły Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Gości powitała Zofia Ciuruś Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Andrzej Zdunek Prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, a wśród nich rodzinę, przyjaciół i znajomych Anny Platto, przedstawicieli wojewódzkich władz samorządowych Halinę Drozd Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Albina Mazurka Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Andrzeja Szwabe Prezesa Radia Lublin.

Tegoroczną Laureatką została bibliotekarka z powiatu włodawskiego Agnieszka Wróbel z Gminnego Ośrodka Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Hańsk. Nominacje do Nagrody otrzymały ponadto Jadwiga Flisiak Filia w Bogucinie GBP im. Bronisława Pietraka w Garbowie (pow. lubelski), Marzena Gardiasz Dyrektor BPG w Krynicach (pow. tomaszowski), Elżbieta Topyła Filia nr 2 MBP im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim (pow. radzyński), Edyta Majewska Dyrektor GBP w Jabłonnie (pow. lubelski), Bernardeta Włodarczyk Dyrektor M-GBP w Krasnobrodzie (pow. zamojski).

Laureatce i Koleżankom Nominowanym składamy serdeczne gratulacje!

Nagroda im. Anny Platto 2015W uzasadnieniu przyznającym Nagrodę im. Anny Platto 2015 Agnieszce Wróbel czytamy m.in.:
Praca z młodymi ludźmi jest pasją Laureatki. Zjednuje dzieci życzliwością, otwartością i pogodnym usposobieniem. Kreuje modę na czytanie. Jej priorytetem jest kształtowanie u dzieci kultury czytelniczej oraz rozwijanie osobowości. Uwrażliwia młodych czytelników na wartości takie jak: przyjaźń, tolerancja oraz dobre relacje z drugim człowiekiem. Organizowanie „Niedzielne spotkania z...” wpływają na pielęgnowanie tradycji lokalnych. Prowadzi edukację medialną, popularyzując zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Organizowane przez Laureatkę imprezy cieszą się ogromnym zainteresowaniem i niesłabnącą popularnością. Aktywność zawodowa i społecznikowska Pani Agnieszki, podejmowane przez Nią działania edukacyjno-kulturalne na rzecz mieszkańców Gminy Hańsk przyczyniają się do poprawy ich poziomu życia kulturalnego.

Z powiatu włodawskiego Laureatce towarzyszyli: Adam Panasiuk Wicestarosta Włodawski, Romuald Pryll Sekretarz Urzędu Gminy w Hańsku, Przewodniczący Rady Powiatowej we Włodawie, Ariel Struski Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Hańsk, Jacek Żurawski Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, Małgorzata Zińczuk Z-ca dyrektora ds. merytorycznych MBP we Włodawie, Monika Urbańska-Nazaruk Instruktor ds. bibliotek publicznych powiatu włodawskiego (do 31.07.2015), wnioskodawca do Nagrody.

Nagroda im. Anny Paltto 2015

W folderze XXI Edycji Nagrody im. Anny Platto 2015 patronkę przedstawiono słowami:

Nagroda im. Anny Platto 2015Anna Platto (8 VIII 1944 – 15 III 1995). Urodziła się w Bochni, dokąd wojenne losy wygnały matkę w końcowym okresie okupacji. Rodzicami Jej byli Roman i Maria z Krawczyków. Dzieciństwo i młodzieńcze lata spędziła w Ibicy. Absolwentka filologii polskiej UMCS. Od 1967 r. pracowała w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie jako instruktor – metodyk czytelnictwa dziecięcego. Organizowała nowe placówki dziecięce, umacniała istniejące, instruowała, szkoliła i nauczała. W latach 1975-1993 była wykładowcą Studium Bibliotekarskiego w Lublinie. Posiadała dar integrowania ludzi. Umiała słuchać. Zawsze spieszyła z bezinteresowną pomocą w każdej niemal potrzebie, nie licząc się z własnym czasem i niekiedy pieniędzmi. Osoba niezwykle skromna, nie poszukująca poklasku dla siebie, otwarta dla ludzi.

 

W 2015 roku wyróżnienie upamiętniające Jej postać zostało przyznane po raz dwudziesty pierwszy, w tym po raz trzeci dla bibliotekarki z powiatu włodawskiego; w 2000 r. Małgorzacie Zińczuk, w 2014 r. Joannie Orzeszko.

 

Małgorzata Zińczuk

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości
Fot. WBP Lublin

Jesteś› tutaj: Wydarzenia Nagroda im. Anny Platto po raz trzeci w powiecie włodawskim

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie