Noworoczne spotkanie STKN

Drukuj

Noworoczne spotkanie członków grupy poetyckiej „Nadbużańska Fraza” odbyło się 22 stycznia w Dziale Regionalnym Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie. Tradycyjnie rozpoczęła Czesława Michańska szczegółowym omówieniem aktualnych wydarzeń kulturalnych. Na szczególną uwagę członków stowarzyszenia zasłużyła nagroda Paszporty „Polityki” 2012 W połowie stycznia odbyła się gala wręczenia prestiżowego wyróżnienia laureatom w Teatrze Wielkim w Warszawie. Nagroda została ustanowiona w 1993 roku przez tygodnik „Polityka” i jest przyznawana twórcom w sześciu kategoriach: literatura, film, teatr, muzyka poważna, plastyka (sztuki wizualne) i estrada, a od 2002 roku obejmuje również nagrodę specjalną kreator kultury za osiągnięcia w krzewieniu kultury. Laureatem za rok 2012 w kategorii literatura za powieść „Morfina” został pisarz i publicysta Szczepan Twardoch.

Marcin Dorociński - polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy - został nagrodzony w kategorii film za absolutny słuch aktorski, który chroni go przed komercją i tandetą oraz za główne role w filmach „Róża” i „Obława”. W gronie nagrodzonych znalazł się także Iwan Wyrypajew, rosyjski aktor, reżyser i dramatopisarz. Międzynarodowy rozgłos przyniósł mu dramat „Sny”. Wyrypajew jest mężem polskiej aktorki Karoliny Gruszki. Został doceniony za przypomnienie polskiemu teatrowi, iż sztuka sceniczna może być poezją oraz za eksperymenty ze sceniczną tożsamością aktora. Natomiast w kategorii muzyka poważna uhonorowano TWOgether Duo za dojrzałe i wyraziste interpretowanie muzyki. Julita Wójcik, polska artystka współczesna, performerka, autorka akcji artystycznych znalazła się na liście nagrodzonych Paszportami „Polityki”. W kategorii sztuki wizualne czytelnicy, wybierając „Tęczę” na Placu Zbawiciela w Warszawie, udowodnili, iż ważna jest dla nich obecność sztuki w przestrzeni publicznej i docenili kreatywność autorki. Zespół Très.b odebrał nagrodę w kategorii muzyka popularna za umiejętne połączenie siły i delikatności w muzyce. Kreatorami kultury ogłoszono Elżbietę i Krzysztofa Pendereckich za zaangażowanie w życie muzyczne. Krzysztof Penderecki został uhonorowany za wybitne i nowatorskie kompozycje. Do tej pory Paszporty były nagrodą przyznawaną przez redakcję opiniotwórczego tygodnika „Polityka”. Tym razem jednak decyzję podjęli czytelnicy.

Styczniowa biesiada literacka dostarczyła uczestnikom sporej dawki poezji. Grono koneserów słowa podjęło lekturę i dyskusję na temat utworu lirycznego przypisywanego Czesławowi Miłoszowi. Wiersz został ogłoszony we Lwowie w 1939 roku i wydrukowany w miejscowej prasie za zezwoleniem władz radzieckich, a także nagrodzony specjalną nagrodą Stalina. Utwór ukazał się w kwartalniku Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich „Semper Fidelis” w 1991 roku z informacją, iż pochodzi z 1952 roku. Wiersz został ogłoszony anonimowo, a sprawa jego autorstwa i przewrotnej wymowy wybuchła w 2002 roku, gdy miały miejsce dyskusje na temat pochowania poety w sanktuarium na Skałce. Poezji przypisuje się niejednokrotnie rolę nośnika zbiorowej pamięci, dokumentu krzywd, które nie mogą być zapomniane. W sytuacji zagłady poezja powinna nieść moralne ocalenie. W twórczości Miłosza funkcje moralno-ocalające realizują się także przez jej klasycyzm pojmowany jako otwarcie na tradycję, uniwersalizm tematów, dystans wobec rozważanych zagadnień wyrażany stylem retorycznym i chłodnym. Zdawałoby się, że wiersz zatytułowany „Triumf Armii Czerwonej” to panegiryk ku czci Józefa Stalina. Okazuje się jednak, że można odczytywać go jak swoistą grę z cenzurą. Został więc zachowany podwójny sens słów, a ich rozumienie zależne jest od właściwego odcyfrowania. Niewątpliwie jest to utwór kryptograficzny.

Spotkania we włodawskiej książnicy pozwalają członkom „Nadbużańskiej Frazy” wspólnie cieszyć się poezją, sztuką i obcowaniem z pięknem literatury. Przyjemność deklamowania wierszy o szczęściu i cierpieniu połączona była z wyborem utworów lirycznych o tematyce regionalnej oraz uniwersalnej, które mają pojawić się na łamach następnego numeru kwartalnika społeczno-kulturalnego „Wschód”.

Kameralne spotkanie lokalnych poetów urozmaicone było słodkim poczęstunkiem. Atmosfera napełniona była pokojem i noworoczną nadzieją. Następne spotkanie grupy poetyckiej „Nadbużańska Fraza” odbędzie się 19 lutego 2013 roku we włodawskiej bibliotece.

Marta Ładak