Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

"Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych i onomastycznych. W 110 rocznicę urodzin Prof. Władysława Kuraszkiewicza" 2015 Włodawa 19 czerwca – Wola Uhruska 20 czerwca FOTORELACJA

Email Drukuj PDF

W. Kuraszkieewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

110. rocznicę urodzin włodawianina Władysława Kuraszkiewicza, Profesora Uniwersytetów Wrocławskiego i Poznańskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także 6. rocznicę nadania Rondu włodawskiemu, przy zbiegu ulic Korolowskiej i Chełmskiej, uczcili nie tylko mieszkańcy Włodawy i Rodzina Profesora. W tym ważnym wydarzeniu dla Lubelszczyzny i Ziemi Włodawskiej, przebiegającym pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego, uczestniczyli również kontynuatorzy slawistycznych badań Profesora Kuraszkiewicza, przedstawiciele środowisk akademickich Brześcia, Lublina, Lwowa, Łodzi, Poznania i Warszawy. Okazją do uroczystości stała się międzynarodowa konferencja zorganizowania przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie i Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie.

Konferencja wraz z towarzyszącymi jej wydarzeniami była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania dotychczasowych rezultatów współpracy naukowej między uczelniami Ukrainy, Białorusi i Polski, a także ustalenia dalszych planów współdziałania. Wniosła też znaczący wkład intelektualny w rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy lokalną społecznością a światem nauki.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w intencji św. pamięci Prof. Władysława Kuraszkiewicza, którą celebrował i podczas której homilię wygłosił Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie ks. Stanisław Dadas, kapelan Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, członek Komitetu Honorowego uroczystości. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele środowisk akademickich Polski, Białorusi i Ukrainy oraz mieszkańcy Włodawy i Rodzina Profesora.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Kolejnym punktem programu uroczystości było otwarcie wystawy „Nasz Profesor”. Gości wernisażu powitał dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Jacek Żurawski.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Spotkanie poprowadziła i komentarzem merytorycznym wystawę opatrzyła Urszula Panasiuk – specjalista ds. animacji kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, przedstawiciel nieformalnej grupy Mowa Żywa.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Wystawę „Nasz Profesor” dokumentującą życie i działalność naukową Władysława Kuraszkiewicza przygotowali i zainstalowali w Galerii „Na Poddaszu” Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie włodawscy członkowie Grupy Mowa Żywa. Na planszach wystawienniczych zaprezentowano również fotografie, korespondencję oraz inne materiały i dokumenty obrazujące związek Profesora Kuraszkiewicza z Włodawą i Ziemią Lubelską. W gablotach wystawienniczych miejsce znalazły publikacje o tematyce językoznawczej autorstwa Władysława Kuraszkiewicza, a także jego studentów oraz przedstawicieli młodszego pokolenia kontynuatorów badań Profesora. Eksponowane zbiory i materiały pozyskano ze zbiorów włodawskiej biblioteki i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej oraz archiwum rodzinnego syna Profesora – dr Pawła Kuraszkiewicza.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Wystawę uzupełniła prezentacja multimedialna z archiwalnymi zdjęciami Włodawy z okresu dzieciństwa i młodości Profesora wzbogacona o nagrania dźwiękowe wspomnień uczniów i członków rodziny z archiwum TPZW oraz wywiadów z Profesorem Kuraszkiewiczem pozyskanych z Fonoteki Poznańskiego Radia Merkury.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Wspomnieniami o Profesorze Kuraszkiewiczu podzielił się Jego syn – Paweł

W. Kuraszkieewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

oraz Profesor Feliks Czyżewski - członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, propagator dorobku naukowego prof. Władysława Kuraszkiewicza, inicjator i członek Komitetu Organizacyjnego wydarzenia.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Wernisażowi towarzyszyła artystyczna prezentacja tekstu Władysława Kuraszkiewicza "Z Włodawy. Opowiadał stary mieszczanin włodawski z wykształceniem elementarnym" w wykonaniu uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z Niescenicznego Ruchu Artystycznego pod opieką Pani Renaty Holaczuk – Piotra Boguszewskiego i Jarosława Sztuce.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Komentarz do tekstu Profesora, autorstwa Zbigniewa Fronczka, przekazały uczennice II Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z Niescenicznego Ruchu Artystycznego pod opieką Pani Renaty Holaczuk – Martyna Michalska i Katarzyna Wiśniewska.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

W imieniu organizatorów podziękowania uczestnikom i opiekunowi Niescenicznego Ruchu Artystycznego wręczył dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Jacek Żurawski.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Uzupełnieniem wernisażu była prezentacja multimedialna liderki Grupy Mowa Żywa (partnera wydarzenia). Aleksandra Zińczuk przybliżyła wkład pracy członków Grupy w realizację konferencji i towarzyszących jej wydarzeń oraz działania Grupy na rzecz programów „Pojednanie przez trudną pamięć” i „Latający Uniwersytet Historii Mówionej”.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Podziękowania dla młodzieżowych członków Grupy Mowa Żywa z Włodawy – Alicji Kolasie z II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we Włodawie za pomysł identyfikacji wizualnej wydarzenia oraz Annie Szewczyk z I LO im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie za zaangażowanie w przygotowanie koncepcji wystawy „Nasz Profesor” wręczył dyrektor MBP we Włodawie Jacek Żurawski.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Podziękowania za udostępnienie i przekazanie cennych materiałów z archiwum rodzinnego na wystawę „Nasz Profesor” przyjął od dyrektora MBP we Włodawie Jacka Żurawskiego syn Profesora Władysława Kuraszkiewicza – Paweł Kuraszkiewicz.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Kulminacyjnym punktem obchodów 110. rocznicy urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza była konferencja naukowa poświęcona badaniom językoznawczym i onomastycznym na pograniczach Polski, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Uczestnikom obrad przekazano materiały konferencyjne z logiem wydarzenia (plakietki/identyfikatory, teczki z zawartością: program konferencji, papier konferencyjny, okolicznościowa koperta i znaczek pocztowy, zakładka do książek, widokówki z Włodawy) oraz pakiety z wydawnictwami promocyjnymi przekazanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe we Włodawie, Urząd Miejski we Włodawie, Urząd Gminy Włodawa,Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włodawa.

Redaktor naczelny Dwumiesięcznika Środowisk Twórczych LUBLIN. Kultura i Społeczeństwo, Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - Zbigniew Fronczek przekazał uczestnikom konferencji najnowszy numer czasopisma poświęcony w większości Profesorowi Władysławowi Kuraszkiewiczowi i jego rodzinnemu miastu – Włodawie.

Konferencji, w holu Urzędu Miejskiego, towarzyszyła wystawa Grupy Mowa Żywa „Zostań Rycerzem swojego Miasta” oraz stoisko sprzedażowe Poczty Polskiej Oddział Włodawa z najnowszymi wydawnictwami filatelistycznymi i publikacjami TPZW. W sekretariacie konferencyjnym dostępna była okolicznościowa pieczęć do sygnowania materiałów konferencyjnych.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Do Prezydium konferencji zaproszeni zostali (od lewej): ks. Stanisław Dadas – Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, kapelan TPZW, członek Komitetu Honorowego, Jerzy Wrzesień – Burmistrz Włodawy kadencji 2006-2010 i 2010-2014, członek Komitetu Honorowego, Stanisław Adamiak – Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie, Prezes S.A. ZOMAR Lublin, wiceprezes TPZW, członek Komitetu Honorowego, Jacek Żurawski – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, Wiesław Muszyński – Burmistrz Włodawy, gospodarz konferencji, Zenon Jakubowski – Prezes TPZW, członek Komitetu Organizacyjnego, prof. dr hab. Feliks Czyżewski – kierownik Zakładu Filologii Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, członek Komitetu Organizacyjnego, Paweł Kuraszkiewicz – dr nauk technicznych Polityki Poznańskiej, Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburg w Poznaniu, syn Profesora Władysława Kuraszkiewicza.

Uczestników i Gości konferencji powitał Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Informację o patronacie wydarzenia, organizatorach, partnerach i sponsorach przekazał Prezes TPZW Zenon Jakubowski.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Konferencja była doskonałą okazją do wyróżnienia osób zasłużonych w kultywowaniu badań i działalności naukowej Profesora Kuraszkiewicza na rzecz Ziemi Włodawskiej. Zgodnie z Uchwałą Zarządu TPZW z dn. 2 czerwca 2015 r. Prezes stowarzyszenia Zenon Jakubowski uhonorował MEDALEM „Zasłużony dla Towarzystwa” (od prawej): dr Pawła Kuraszkiewicza, prof. dr hab. Bogdana Walczaka oraz Zbigniewa Fronczka – Prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie.

Paweł Kuraszkiewicz – absolwent, doktor nauk technicznych Politechniki Poznańskiej, gdzie pracował jako adiunkt. W latach 1992 - 1995 pełnił funkcję konsula honorowego Królestwa Holandii w Poznaniu. W latach 1994 - 2012 pracował w Warszawie w zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz w zarządach korporacji międzynarodowych sektora energetycznego. Obecnie pełni funkcję doradcy firm w Polsce i zagranicą. Jest członkiem wielu stowarzyszeń polskich i międzynarodowych. W grudniu 2013 r. został zaprzysiężony na Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburg z jurysdykcją w województwie wielkopolskim i lubuskim. Korzenie rodzinne dr Pawła Kuraszkiewicza są głęboko związane z Ziemią Włodawską. Jest synem profesora Władysława Kuraszkiewicza i Ewy z domu Kościukiewicz. W znacznym stopniu przyczynił się do wzbogacenia wystawy „Nas Profesor” towarzyszącej międzynarodowej konferencji „Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych i onomastycznych. W 110 rocznicę urodzin Prof. Władysława Kuraszkiewicza”.

Bogdan Walczak – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Znany w środowisku naukowym Polski, jako propagator i popularyzator wiedzy o profesorze Kuraszkiewiczu. Jest niestrudzonym zwolennikiem upowszechniania wiedzy o Profesorze Kuraszkiewiczu jako badaczu mowy ludności regionu nadbużańskiego. Wskazuje przy tym na Profesora Kuraszkiewicza jako na wzór nauczyciela akademickiego i prawy charakter człowieka. Te piękne słowa wypowiedział m.in. na uroczystościach pogrzebowych Profesora w Poznaniu w 1997 r.

Zbigniew Fronczek – związany z Ziemią Włodawską poprzez swoją działalność pisarską , publicystyczną i organizatorską. Jest redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Lublin- Kultura –Społeczeństwo”. To na łamach tego wielce pożytecznego o zasięgu ogólnopolskim czasopisma upowszechnia wiedzę o ziemiach pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy. Wiele tekstów publikowanych na łamach wymienionego czasopisma dotyczy problematyki Włodawy i Ziemi Włodawskiej. Zbigniew Fronczek jest pomysłodawcą i organizatorem serii wydawniczej Biblioteka Literatur Naszych Sąsiadów współredagowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddziału Lubelskiego. Dzięki tej serii czytelnik poznaje literaturę ukraińską, białoruską i słowacką w przekładzie polskim. Dzięki jego staraniom znaczna grupa pisarzy z Białorusi i Ukrainy uczestniczyła w ostatnim dziesięcioleciu w spotkaniach czytelniczych we Włodawie; w ramach programu edukacyjnego „Słowiańskie Spotkania Literackie” organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie, we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Włodawskiej i Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Oficjalnego otwarcia obrad plenarnych dokonał prof. dr hab. Feliks Czyżewski, inicjator wydarzenia "Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych i onomastycznych. W 110 rocznicę urodzin Prof. Władysława Kuraszkiewicza".

Referaty w obradach plenarnych przedstawili: Prof. Bogdan Walczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – "Profesor Władysław Kuraszkiewicz – człowiek – nauczyciel – uczony i Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie od średniowiecza do dziś", mgr inż. Janusz Kloc (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włodawskiego) – "Włodawa i powiat włodawski na tle Euroregionu Bug", prof. Ewa Wolnicz-Pawłowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – "Z problemów standaryzacji nazw obiektów fizjograficznych Lubelszczyzny", doc. Natalia Chobzej (Narodowa Akademia Nauk we Lwowie) – "Говірки суміжжя в діалектній лексикографії: проблеми опису", prof. Alicja Pihan-Kijasowa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – "Polszczyzna Kresów Wschodnich – efekt pogranicza językowego", dr hab. Henryk Duda (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – "O języku Strasznego gościa Wacława Kostka Biernackiego. Prolegomena kulturowe i lingwistyczne", prof. Halina Pelcowa (UMCS w Lublinie) – "Dziedzictwo leksykalne pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w interpretacji mieszkańców wsi", prof. dr hab. Irena Jaros (Uniwersytet Łódzki) – "O przydatności mikrotoponimów do badań słowotwórstwa gwarowego" (na przykładzie terenowych nazw przymiotnikowych), dr Zygmunt Gałecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – "O rekonstruowaniu gwar ruskich na południowym Podlasiu".

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Podsumowania konferencji w dniu 19 czerwca dokonała prof. Ewa Wolnicz-Pawłowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Pierwszy dzień konferencji zakończono kolacją „Na styku kultur” pod zadaszeniem turystycznym „Kiszarnia” w Orchówku, w pobliżu trójstyku Polski, Białorusi i Ukrainy. Degustację potraw regionalnych przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Orchówka. Spotkanie uświetnił występ zespołu śpiewaczego „Orchowianki”.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Dodatkową atrakcją był pokaz „świec syberyjskich” przygotowany przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włodawa.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Uczestników i Gości konferencji drugiego dnia (20 czerwca) powitał, w auli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej, Jan Łukasik - Wójt Gminy Wola Uhruska. Zaprezentował też największe osiągnięcia gminy w ostatnich latach oraz zapoznał z planami na przyszłość.

W. Kuraszkiewicz - konferencja -19/20.06.15 r.

Otwarcia obrad dokonał dr Marek Olejnik – adiunkt w Zakładzie Filologii Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Referaty kolejno przedstawili:

Prof. Mieczysław Balowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – "Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na polsko-czeskim pograniczu", dr hab. Jolanta Migdał, dr Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – "Funkcjonowanie regionalizmów kresowych we współczesnych słownikach języka polskiego", prof. dr hab. Tomasz Lisowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – "Bilingwizm pogranicza. Casus hieromonomacha Symeona Połockiego (1628-1680)", dr hab. Katarzyna Sicińska (Uniwersytet Łódzki) – "Od gramoty do ramoty. Z dziejów wyrazu w polszczyźnie", doc. Ludmiła Hodujko (Uniwersytet w Brześciu) – "Эргоурбонимия города Бреста", dr hab. Renata Marciniak (Uniwersytet Łódzki) – "Przezwiska mieszkańców wsi Mastki i Przemysłów w powiecie łowickim", dr hab. Rafał Zarębski (Uniwersytet Łódzki) – "Imiona mieszkańców dawnej Łodzi na tle wielokulturowej historii miasta", dr Paulina Michalska-Górecka, dr Błażej Osowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – "Zagadnienie pogranicza językowego w dydaktyce akademickiej. Na przykładzie Ziemi Kłodzkiej", dr Anna Czapla (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – "Mały słownik języka chachłackiego Edy Ostrowskiej", dr Mariusz Koper (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – "Badania onomastyczne pogranicza polsko-ukraińskiego w środowisku lubelskich językoznawców", dr Jadwiga Kozłowska-Doda (UMCS w Lublinie) – "Białoruś a pogranicza: stan i problematyka badań językoznawczych".

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Obradom konferencyjnym przewodniczył Marek Kuszneruk – Przewodniczący Rady Gminy Wola Uhruska wraz z wyznaczonymi przez organizatorów do poszczególnych paneli naukowcami.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Podsumowania obrad w dniu 20 czerwca i przebiegu całej konferencji dokonał prof. dr hab. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Bogdan Walczak. Ocenił konferencję jako udaną i wartą powtórzenia w latach następnych.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

20 czerwca w konferencji uczestniczyli mieszkańcy i przedstawiciele władz samorządowych Gminy Wola Uhruska, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej oraz przedstawiciele środowisk akademickich Białorusi, Polski i Ukrainy.

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Oficjalnego zamknięcia konferencji, w imieniu organizatorów dokonali: dr Marek Olejnik z Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

Zenon Jakubowski – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej

W. Kuraszkiewicz - konferencja - 19/20.06.15 r.

oraz Małgorzata Zińczuk – z-ca dyr. ds. merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

Wydarzenie "Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych i onomastycznych. W 110 rocznicę urodzin Prof. Władysława Kuraszkiewicza" honorowym patronatem objął Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego. Zorganizowano zostało ramach promocji walorów Województwa Lubelskiego, w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

ORGANIZATORZY: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

PARTNERZY I SPONSORZY: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Powiat Włodawski, Gmina Miejska Włodawa, Gmina Wola Uhruska, Gmina Włodawa, Nadleśnictwo Włodawa, Senator RP prof. dr hab. Józef Zając, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Lublin, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Grupa Mowa Żywa, Spółka Akcyjna ZOMAR z Lublina.

KOMITET HONOROWY: Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak, Burmistrz Włodawy kadencji 2006-2010 i 2010-2014 Jerzy Wrzesień oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, kapelan Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej ks. Stanisław Dadas.

PATRONAT MEDIALNY: TVP Lublin, Radio Lublin, TV Włodawa, Twoje Radio Włodawa, Nowy Tydzień, Super Tydzień.

Małgorzata Zińczuk

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii
Fot. Edyta Pietrzak (MBP Włodawa), Urszula Panasiuk (MBP Włodawa), Zbigniew Woszczyński (TPZW)

Jesteś› tutaj: Regionalia "Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych i onomastycznych. W 110 rocznicę urodzin Prof. Władysława Kuraszkiewicza" 2015 Włodawa 19 czerwca – Wola Uhruska 20 czerwca FOTORELACJA

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie