Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zaproszenie na konferencję „Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych i onomastycznych. W 110 rocznicę urodzin Prof. Władysława Kuraszkiewicza”

Email Drukuj PDF

Z okazji przypadającej w 2015 roku 110 rocznicy urodzin Włodawianina, wybitnego polskiego slawisty Profesora Władysława Kuraszkiewicza oraz 6 rocznicy nadania Rondu włodawskiemu imienia Profesora Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej wraz z Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie i Miejską Biblioteką Publiczną we Włodawie zaprasza mieszkańców Włodawy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego „Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych i onomastycznych. W 110 rocznicę urodzin Prof. Władysława Kuraszkiewicza”.

Prof. W. Kuraszkiewicz, Konferencja 19.06.15 r.

Konferencja rozpocznie się 19 czerwca o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z udziałem przedstawicieli środowisk naukowych Białorusi, Ukrainy i Polski, władz samorządowych oraz Rodziny Profesora. Jej gospodarzem będzie Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Obchodom towarzyszyć będzie:
- o godz. 9.00 – msza św. w intencji prof. Władysława Kuraszkiewicza w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Chełmska 20,
- o godz. 10.00 – wernisaż wystawy „Nasz Profesor” w Galerii „Na Poddaszu” Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Przechodnia 13 (II piętro).

Postać Profesora Władysława Kuraszkiewicza, autora wielu prac dotyczących historii i dialektów języka polskiego, profesora uniwersytetów: Wrocławskiego, Poznańskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wiążą się z Włodawą nie tylko poprzez miejsce urodzenia i stan rodzinny. Jego działalność naukowa w znacznym stopniu dotyczy języka regionu włodawskiego. W 1932 r. wydał monografię dotyczącą języka Lubelszczyzny, a w tym mowy mieszkańców Włodawy i powiatu Włodawskiego. Praca ta do dzisiaj jest aktualna i stanowi punkt odniesienia dla opisów językoznawczych. Profesor wspierał też badania prowadzone przez młodszych pracowników naukowych dotyczące Włodawy i regionu Włodawskiego. Utrzymywał żywy kontakt ze środowiskiem włodawskim, nadsyłając swoje prace i publikacje do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, był też członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej.

Na wniosek środowisk akademickich Lublina, Poznania i Wrocławia Rada Miejska we Włodawie, Uchwałą nr XXX/194/09 z dnia 29 stycznia 2009 r., podjęła decyzję o nadaniu nazwy Rondu przy zbiegu ulic Korolowskiej i Chełmskiej imienia prof. Władysława Kuraszkiewicza. Uroczystości nadania Imienia i poświęcenia Ronda, zorganizowane przez Burmistrza Włodawy i Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, odbyły się 18-19 czerwca 2009 r. pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka.

Patronat Honorowy nad tegorocznym wydarzeniem; obchodami 110 rocznicy urodzin Profesora i 6 rocznicy nadania Jego Imienia rondu włodawskiemu, objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. Zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym przyjęli: Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak, Burmistrz Włodawy kadencji 2006-2010 i 2010-2014 Jerzy Wrzesień oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, kapelan Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej ks. Stanisław Dadas.

Uroczystości uwzględnione zostały w programie promocji walorów województwa lubelskiego i realizowane będą w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Pozostali partnerzy, współorganizatorzy i sponsorzy: Powiat Włodawski, Gmina Miejska Włodawa, Gmina Wola Uhruska, Gmina Włodawa, Nadleśnictwo Włodawa, Senator RP prof. dr hab. Józef Zając, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Lublin, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Grupa Mowa Żywa, Spółka Akcyjna ZOMAR z Lublina.

Komitet Organizacyjny wydarzenia: prof. dr hab. Feliks Czyżewski – kierownik Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS w Lublinie, członek TPZW; Zenon Jakubowski – Prezes TPZW; Janusz Kloc – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włodawskiego, członek TPZW; dr Marek Olejnik – adiunkt w Zakładzie Filologii Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie; Agata Zakrzewska – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego we Włodawie; Anna Zimnicka – Skarbnik TPZW; Małgorzata Zińczuk – Sekretarz TPZW, z-ca dyrektora ds. merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

Prof. W. Kuraszkiewicz, Konferencja 19.06.15 r.

Patroni Medialni:

Nowy Tydzień logo Radio Lublin logo Telewizja Polska Lublin, logo

Super Tydzień logo Twoje Radio Włodawa logo Telewizja Włodawa logo

Jesteś› tutaj: Regionalia Zaproszenie na konferencję „Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych i onomastycznych. W 110 rocznicę urodzin Prof. Władysława Kuraszkiewicza”

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie