Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

XIV Festiwal Twórczości Dziecięcej

Email Drukuj PDF

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ogłasza

XIV Festiwal Twórczości Dziecięcej
"Zakochaj się we Włodawie...
- w 480-tą rocznicę nadania praw miejskich".

XIV Festiwal Twórczości Dziecięcej

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat z powiatu włodawskiego.

Tematem prac konkursowych: historia i czasy współczesne Włodawy, zwyczaje i obyczaje, przyroda, zabytki, nawiązania do Włodawy w literaturze i sztuce, życie kulturalne Włodawy, legendy, podania.

Celem Konkursu jest promocja czytelnictwa i wiedzy o regionie oraz twórczości artystycznej dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego.

Tło historyczne: Na początku XVI wieku, za panowania Zygmunta I Starego, właściciel dóbr włodawskich, starosta włodzimierski, książę Andrzej Sanguszko, rozpoczął zabiegi o nadanie Włodawie praw miejskich. Starania te zostały uwieńczone sukcesem i już w 1534 r. Włodawa cieszyła się statusem miasta. W 1540 r. nastąpiło potwierdzenie nadania.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie :)

 

Regulamin:

 • XIV Festiwal Twórczości Dziecięcej, zwany dalej Konkursem, ogłasza Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z powiatu włodawskiego
 • Hasło edycji 2013/2014 r. : „ZAKOCHAJ SIĘ WE WŁODAWIE... – W 480-TĄ ROCZNICĘ NADANIA PRAW MIEJSKICH”
 • Celem Konkursu jest promocja czytelnictwa i wiedzy o regionie oraz twórczości artystycznej dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego
 • Temat prac konkursowych: historia i czasy współczesne Włodawy, zwyczaje i obyczaje, przyroda, zabytki, nawiązania do Włodawy w literaturze i sztuce, życie kulturalne Włodawy, legendy, podania
 • Do Konkursu można zgłaszać prace w kategoriach: plastycznej (technika dowolna – rysunek, grafika, malarstwo, plakat, i in. z wykluczeniem plasteliny), literackiej (forma dowolna – wiersz, opowiadanie, piosenka i in.), multimedialnej (film, prezentacja multimedialna i in.)
 • Prace w kategorii plastycznej nie mogą przekraczać wymiarami formatu A3
 • Każdy uczestnik może zgłosić 2 prace w każdej z kategorii
 • Prace konkursowe powinny być opisane: nazwisko i imię, klasa, nazwa szkoły, miejscowość, tytuł pracy, nazwisko i imię nauczyciela – opiekuna oraz zawierać deklarację zgody rodziców na udział dziecka w Konkursie
 • Prace ocenią komisje powołane dla każdej z kategorii wg klas: szkoła podstawowa: 0-III, IV-VI, gimnazjum I-III
 • Kryteria oceny: zgodność z regulaminem, dbałość o poprawność językową, samodzielność, oryginalność i innowacja twórcza w interpretacji tematu
 • Prace można składać osobiście lub tradycyjną drogą pocztową (Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa) w terminie od 04.11.2013 r. do 28.02.2014 r.
 • Przewidywany termin Finału XIV Festiwalu Twórczości Dziecięcej – maj-czerwiec 2014 r., wszyscy laureaci zostaną powiadomieni pisemnie bądź telefonicznie
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu
 • Prace nagrodzone i wyróżnione zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania złożonych prac oraz ich publikacji; z chwilą złożenia prace przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do złożonych prac
 • Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 883) na podstawie deklaracji złożonej przez rodziców bądź prawnych opiekunów uczestników Konkursu (deklaracja dostępna do pobrania na stronie internetowej biblioteki)
 • Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, na stronach internetowych Organizatora oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
 • Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego regulaminu
 • Prace, które nie będą spełniały formalnych warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie komisji
 • Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 57-21-103, 57-21-492 (Joanna Orzeszko, Edyta Pietrzak).

Do pobrania:

pdf Regulamin XIV Festiwalu Tworczosci Dzieciecej
pdf Deklaracja zgody rodziców na udział dziecka w Konkursie XIV FTD
Jesteś› tutaj: Konkursy XIV Festiwal Twórczości Dziecięcej

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie