Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

XVIII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej

Email Drukuj PDF

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ogłasza

XVIII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej

Książka spogląda spod długich rzęs...
– w stulecie nadania Polkom praw wyborczych

XVIII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej, Regulamin

W bieżącej edycji konkursu pragniemy wziąć udział w celebrowaniu Roku Praw Kobiet poprzez podkreślenie motywu kobiety w literaturze.
Na stronie internetowej Sejmu RP czytamy: "Sejm zdecydował (...) o ustanowieniu 2018 Rokiem Praw Kobiet. Ma to związek z przypadającą za rok 100. rocznica przyznania Polkom praw wyborczych. Uchwała przypomina, że 28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Określono w nim, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez względu na płeć. Ponadto do Sejmu mogli być wybierani wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze. Posłowie zaznaczyli, że Odrodzona Rzeczpospolita zapewniła Kobietom pełnię praw wyborczych. Ustanowienie roku 2018 Rokiem Praw Kobiet Sejm RP wyraża uznanie dla pierwszych parlamentarzystek: Gabrieli Balickiej, Jadwigi Dziubińskiej, Ireny Kosmowskiej, Marii Moczydłowskiej, Zofii Moraczewskiej, Anny Piaseckiej, Zofii Sokolnickiej i Franciszki Wilczkowiakowej oraz wszystkich orędowniczek walki o równouprawnienie."

Regulamin:

1. XVIII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej, zwany dalej Konkursem, ogłasza Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z powiatu włodawskiego.
3. Hasło edycji 2017/2018 r.: „KSIĄŻKA SPOGLĄDA SPOD DŁUGICH RZĘS... – W STULECIE NADANIA POLKOM PRAW WYBORCZYCH".
4. Celem Konkursu jest aktywizacja czytelnicza i kulturalna dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego; propagowanie twórczości artystycznej jako jednej z form spędzania wolnego czasu, stanowiącej alternatywę dla propozycji oferowanych przez kulturę masową.
5. Celem bieżącej edycji jest celebrowanie ustanowionego przez Sejm roku 2018 jako Roku Praw Kobiet.
6. Temat prac konkursowych: motyw kobiety w wybranym utworze literackim dowolnego autora – przedstawiciela literatury polskiej lub światowej (autorki i bohaterki utworów literackich, ich przygody, losy, historie).
7. Do Konkursu można zgłaszać prace w dwóch kategoriach: literackiej (forma dowolna: wiersz, opowiadanie, piosenka, i in.); plastycznej (technika dowolna: rysunek, malarstwo, plakat, i in. z wykluczeniem plasteliny i produktów spożywczych).
8. Prace w kategorii plastycznej nie mogą przekraczać wymiarami formatu A3.
9. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę w każdej z kategorii.
10. Prace konkursowe powinny być opisane: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, miejscowość, tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu (który był inspiracją do powstania pracy), imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz zawierać deklarację zgody rodziców na udział dziecka w Konkursie.
11. Prace ocenią komisje powołane dla każdej z kategorii wg klas: szkoła podstawowa 0-III; szkoła podstawowa IV-VII; gimnazjum.
12. Kryteria oceny: zgodność z regulaminem, dbałość o poprawność językową, samodzielność, oryginalność i innowacja twórcza w interpretacji tematu.
13. Prace można składać osobiście lub tradycyjną drogą pocztową (Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa) w terminie od 28.11.2017 r. do 28.02.2018 r.
14. Przewidywany termin Finału XVIII Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej – maj-czerwiec 2018 r. O dokładnym terminie powiadomione zostaną placówki szkolno-wychowawcze laureatów konkursu.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu.
16. Prace nagrodzone i wyróżnione zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie.
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania złożonych prac oraz ich publikacji; z chwilą złożenia prace przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do złożonych prac.
18. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz. 883) na podstawie deklaracji złożonej przez rodziców bądź prawnych opiekunów uczestników Konkursu (deklaracja dostępna do pobrania na stronie internetowej biblioteki).
19. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, na stronach internetowych Organizatora oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
20. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego regulaminu.
21. Prace, które nie będą spełniały formalnych warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie komisji.
22. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (082) 57-21-103, (Edyta Pietrzak, Joanna Orzeszko).

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin konkursu
Deklaracja zgody rodziców na udział dziecka w konkursie

Jesteś› tutaj: Konkursy XVIII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie