Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

XVI Festiwal Twórczości Dziecięcej

Email Drukuj PDF

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ogłasza

XVI Festiwal Twórczości Dziecięcej
"Moja magiczna biblioteka – w 70-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie"

XVI Festiwal Twórczości Dziecięcej. Moja magiczna biblioteka - w 70-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat z powiatu włodawskiego.

Celem Konkursu jest aktywizacja czytelnicza i kulturalna dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego, promowanie wiedzy o regionie oraz propagowanie twórczości artystycznej jako jednej z form spędzania wolnego czasu stanowiącej alternatywę dla propozycji oferowanych przez kulturę masową.

Temat prac konkursowych: Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, biblioteka jako magiczne i tajemnicze miejsce, historia biblioteki, biblioteka przyszłości, książka jako źródło wiedzy i zabawy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie :)

 

Regulamin:

 • XVI Festiwal Twórczości Dziecięcej, zwany dalej Konkursem, ogłasza Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z powiatu włodawskiego
 • Hasło edycji 2015/2016 r. : „MOJA MAGICZNA BIBLIOTEKA – W 70-LECIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁODAWIE”
 • Celem Konkursu jest aktywizacja czytelnicza i kulturalna dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego, promowanie wiedzy o regionie oraz propagowanie twórczości artystycznej jako jednej form spędzania wolnego czasu stanowiącej alternatywę dla propozycji oferowanych przez kulturę masową
 • Temat prac konkursowych: Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, biblioteka jako magiczne i tajemnicze miejsce, historia biblioteki, biblioteka przyszłości, książka jako źródło wiedzy i zabawy
 • Do Konkursu można zgłaszać prace w kategoriach: plastycznej (technika dowolna – rysunek, grafika, malarstwo, plakat, i in. z wykluczeniem plasteliny), literackiej (forma dowolna – wiersz, opowiadanie, piosenka i in.), multimedialnej (film, prezentacja multimedialna i in.)
 • Prace w kategorii plastycznej nie mogą przekraczać wymiarami formatu A3
 • Każdy uczestnik może zgłosić 2 prace w każdej z kategorii
 • Prace konkursowe powinny być opisane: nazwisko i imię, klasa, nazwa szkoły, miejscowość, tytuł pracy, nazwisko i imię nauczyciela – opiekuna oraz zawierać deklarację zgody rodziców na udział dziecka w Konkursie
 • Prace ocenią komisje powołane dla każdej z kategorii wg klas: szkoła podstawowa: 0-III, IV-VI, gimnazjum I-III
 • Kryteria oceny: zgodność z regulaminem, dbałość o poprawność językową, samodzielność, oryginalność i innowacja twórcza w interpretacji tematu
 • Prace można składać osobiście lub tradycyjną drogą pocztową (Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa) w terminie od 19.10.2015 r. do 29.02.2016 r.
 • Przewidywany termin Finału XVI Festiwalu Twórczości Dziecięcej – maj-czerwiec 2016 r., wszyscy laureaci zostaną powiadomieni pisemnie bądź telefonicznie
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu
 • Prace nagrodzone i wyróżnione zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania złożonych prac oraz ich publikacji; z chwilą złożenia prace przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do złożonych prac
 • Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 883) na podstawie deklaracji złożonej przez rodziców bądź prawnych opiekunów uczestników Konkursu (deklaracja dostępna do pobrania na stronie internetowej biblioteki)
 • Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, na stronach internetowych Organizatora oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
 • Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego regulaminu
 • Prace, które nie będą spełniały formalnych warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie komisji
 • Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 57-21-103, 57-21-492 (Edyta Pietrzak, Małgorzata Topolska).

Do pobrania:

Regulamin XVI Festiwalu Tworczosci Dzieciecej Regulamin XVI Festiwalu Tworczosci Dzieciecej
Deklaracja zgody rodziców na udział dziecka w Konkursie XVI FTD Deklaracja zgody rodziców na udział dziecka w Konkursie XVI FTD
Jesteś› tutaj: Konkursy XVI Festiwal Twórczości Dziecięcej

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie