Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

"Młodopolski Syzyf" prasowo-czytelniczy konkurs wiedzy o Stefanie Żeromskim

Email Drukuj PDF

„Młodopolski Syzyf”
Regulamin prasowo - czytelniczego konkursu wiedzy o Stefanie Żeromskim

Młodopolski Syzyf - regulamin konkursu

 

§1

Konkurs jest organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie, przy współudziale Redakcji „Kuriera Lubelskiego”. Patronem medialnym jest Radio Lublin.

§2

Konkurs ma charakter otwarty. Jest adresowany do wszystkich interesujących się literaturą. Celem konkursu jest popularyzacja polskiej literatury poprzez przypomnienie sylwetki i twórczości jednego z najsłynniejszych polskich pisarzy.

§3

Kupony z pytaniami są dostępne w bibliotekach publicznych województwa lubelskiego, na stronie internetowej WBP pod adresem: www.wbp.lublin.pl oraz na stronie internetowej „Kuriera Lubelskiego” pod adresem www.kurierlubelski.pl.

§4

Konkurs rozpoczyna się 14 października 2014 r. – w 150. rocznicę urodzin pisarza. Odpowiedzi na pytania wraz z danymi: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres oraz telefon, należy przesłać do 7 listopada 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego
ul. Narutowicza 4
skrytka pocztowa 261
20-950 Lublin
z dopiskiem: „Konkurs Żeromski”.

Kupony można też złożyć osobiście w siedzibie organizatora lub w bibliotekach publicznych województwa lubelskiego.

§5

Lista laureatów zostanie ogłoszona 20 listopada 2014 r. Nagrodzone zostaną osoby, które prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytania i udzielą najciekawszej odpowiedzi na ostatnie pytanie. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki i „Kuriera Lubelskiego”.

§6

W konkursie biorą udział tylko te kupony, które zawierają dokładny i czytelny adres korespondencyjny oraz własnoręczny podpis uczestnika pod klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych (w przypadku niepełnoletniego uczestnika wymagany jest podpis rodzica lub prawnego opiekuna). Dane osób biorących udział w konkursie zostaną zniszczone po jego zakończeniu i nie zostaną wykorzystane do jakichkolwiek innych celów niż prowadzenie konkursu i przekazanie nagród.

§7

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ani członkowie ich najbliższej rodziny.

§8

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Wyniki konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Sekretariat konkursu:
Dział Instrukcyjno-Metodyczny
WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
tel. 81 528-74-21,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu
Kupon z pytaniami

Jesteś› tutaj: Konkursy "Młodopolski Syzyf" prasowo-czytelniczy konkurs wiedzy o Stefanie Żeromskim

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie