Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

In the end

Email Drukuj PDF

(w ostatecznym rozrachunku) I edycji

Kurs - angielski dla seniorów - zakończenie kursu

W czwartek 16 stycznia 2014 roku zakończyła się I edycja kursu „Kuję angielski” adresowana do włodawskich seniorów. Trwające trzy miesiące, w cyklu cotygodniowych zajęć w dwóch grupach „Tuesday” i „Thursday”, nieodpłatne zajęcia nauki języka angielskiego odbywały się w ramach Porozumienia o współpracy zawartego między Miejską Biblioteką Publiczną i Zakładem Karnym we Włodawie.

Kurs - angielski dla seniorów - zakończenie kursu

W 26 spotkaniach uczestniczyło ogółem 476 osób (kursantów, wolnych słuchaczy, lektorów, merytorycznych i organizacyjnych opiekunów grup oraz gości). Podczas 52 godzin lektoratu seniorzy poznali podstawy gramatyki oraz nabyli umiejętności posługiwania się poprawnym i skutecznym językiem w różnych życiowych sytuacjach adekwatnych do angielskich wzorców komunikacyjnych.

Założenia i Pakiet Programowy kursu opracowany został przez lektora głównego - mł. chor. Elżbietę Rabczewską z ZK we Włodawie, która do pracy dydaktycznej w roli asystentów zaangażowała w ramach programu resocjalizacji skazanych. Ich udział w zajęciach został bardzo pozytywnie przyjęty przez uczestników kursu; ocenili, że byli nie tylko mili, ale też bardzo uczynni i pomocni. Sami skazani o udziale w projekcie wypowiedzieli się:
„Sam pomysł nauczania seniorów języka angielskiego wydał się nam bardzo ciekawym wyzwaniem. Żaden z nas, na początku, nie spodziewał się tak ciepłego przyjęcia i tak szybkiego nawiązania kontaktu z uczestnikami konkursu"
– Rafał
„Na pierwsze spotkanie szliśmy nieco podenerwowani nie wiedząc, tak naprawdę, czego mamy się spodziewać i jakie oczekiwania mają wobec nas seniorzy z kursu, bo jak wiadomo społeczeństwo, a przynajmniej jego część, postrzega negatywnie osoby z zakładów karnych" – Łukasz
„Jesteśmy totalnie zaskoczeni zaangażowaniem i chęcią współpracy z nami osób uczestniczących w kursie językowym. Kolejny raz rzeczywistość potwierdziła słuszność powiedzenia, że pozory najczęściej mylą" – Piotr.

W wolontarystycznych wykładach uczestniczyli również – Izabela i Rob Lewis, lektorzy London Centre of English we Włodawie.

Po sprawdzających testach próbnych i końcowym native speaker trzydziestu siedmiu seniorom przyznano komisyjnie CERTIFICATE OF COURSE COMPLETION – zaświadczenia/certyfikaty ukończenia kursu. Podczas uroczystej Gali w sali konferencyjnej MBP wręczali je anglojęzycznym seniorom włodawskim: organizatorzy/patroni kursu w osobach: Zbigniew Wysokiński – dyr. Zakładu Karnego i Jacek Żurawski – dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Rob Lewis – native speaker – dyrektor London Centre of English we Włodawie, autor końcowego testu egzaminacyjnego i ...., bo jakże by inaczej … – ukochana przez wszystkich kursantów pani Ela Rabczewska – nauczyciel/lektor kursu.

Wręczeniu certyfikatów towarzyszyła filiżanka gorącej kawy oraz tort z logiem kursu oraz zaproszenie dyrektora biblioteki do kontynuowania nauki na bezpłatnych e-learningowych kursach języka angielskiego dla dorosłych – angielski123.pl w Dziale Regionalnym.

W rozmowach podsumowujących wszyscy zgodnie stwierdzili, że rezultaty spotkań anglojęzycznych włodawskich seniorów przeszły ich najśmielsze oczekiwania. Dyrektor Zakładu Karnego, na gorącą prośbę seniorów-absolwentów kursu podstawowego zadeklarował kontynuację zajęć jesienią.

Były też kwiaty i kosze słodyczy od kursantów-seniorów w podziękowaniu za to, że kurs stworzył im nie tylko szansę zapoznania się z językiem angielskim, ale dał także możliwość emocjonalnej więzi z biblioteką. Kilka wypowiedzi zarejestrowała „biblioteczna kamera”.

>>Projekt „Kuj angielski” – kurs języka angielskiego dla seniorów<< realizowany jest w ramach Porozumienia o współpracy przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Zakład Karny we Włodawie.

Organizatorzy/Patroni:
Zbigniew Wysokiński – dyr. ZK we Włodawie
Jacek Żurawski – dyr. MBP we Włodawie

Koordynatorzy projektu:
Elżbieta Rabczewska (ZK)
Małgorzata Zińczuk (MBP)

Miejsce realizacji:
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

Opiekunowie grup (MBP):
Ewa Krukowska, Olga Puś, Małgorzata Zińczuk

Foto-operatorzy (MBP):
Urszula Panasiuk, Edyta Pietrzak

Małgorzata Zińczuk

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii
oraz krótkich wypowiedzi uczestników kursu.

 

Jesteś› tutaj: Dla bibliotekarzy In the end

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie