Szkolenie powiatowe dla bibliotekarzy, wrzesień 2013 r.

Drukuj

Miejska Biblioteka Publiczna w związku z realizacją zadań biblioteki powiatowej zorganizowała (18.09.13 r.) szkolenie i warsztaty przeznaczone dla kierowników i pracowników Gminnych Bibliotek Publicznych i Filii bibliotecznych powiatu włodawskiego.

Szkolenie powiatowe, 18.09.13 r.

Pierwszym punktem szkolenia było sprawozdanie z przebiegu kursu „O finansach... w bibliotece” II edycja, przedstawione przez Ewę Krukowską, Instruktora do spraw bibliotek publicznych powiatu włodawskiego. Interesujący wykład, ilustrowany bogatą w zdjęcia prezentacją, zawierał podsumowanie z wykonania pięciu modułów przeprowadzonego szkolenia w ramach projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, a sponsorowanego przez Narodowy Bank Polski.
W podsumowaniu sprawozdania Dyrektor MBP Jacek Żurawski przypomniał, że w następstwie realizacji kursu powstał w naszej bibliotece Klub Emeryt :) pl, przeznaczony dla seniorów. Nadrzędnym celem działalności klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. Natomiast w przyszłości planowane jest poszerzenie zakresu wykładów o lektorat angielski oraz zagadnienia z dziedziny kultury i sztuki.

Kolejnym punktem programu były warsztaty „Internet jako narzędzie komunikacji w działaniach promocyjnych biblioteki w zakresie regionalnym” cz.2, przeprowadzone przez Edytę Pietrzak, kierownika Działu Regionalnego MBP. Uczestnicy kursu utrwalali zdobytą na pierwszej części warsztatów wiedzę z zakresu zakładania i obsługi bibliotecznego bloga, który stanowi ważne narzędzie promocji medialnej lokalnych zadań biblioteki.

Tradycyjnie bibliotekarze zwiedzili ekspozycje prezentowane w przestrzeniach wystawowych naszej biblioteki.
W Galerii Na Parterze obejrzeli prace Sławomira Nowaka ”Powoli odsłaniam twarz … c. d.”, wysłuchując komentarza merytorycznego kustosza wystawy Joanny Orzeszko.
Natomiast w Galerii Na Poddaszu mieli okazję zobaczyć wystawę plakatu "The Holocaust - Keeping The Memory Alive" (Pamięć o Holokauście jest wciąż żywa), oprowadzeni przez Urszulę Panasiuk.

Następnie wszyscy uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładu „Wpływ literatury na życie człowieka”, wygłoszonego przez panią Reginę Jachimczuk.

Miłym akcentem kończącym szkolenie było przekazanie pracownikom bibliotek gminnych najnowszych publikacji związanych z naszym regionem. Dzięki zaprzyjaźnionym ludziom i instytucjom, nasza biblioteka mogła przyczynić się do wzbogacenia gminnych księgozbiorów o pozycje: „Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943” ofiarowane przez Aleksandrę Zińczuk – autorkę i koordynatorka projektu, realizatorkę polsko-ukraińskiej inicjatywy, pamiętniki Bronisława Deskura „Dla moich wnuków”, które mogliśmy przekazać dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz kwartalnik „Wschód” przekazany za naszym pośrednictwem do bibliotek gminnych przez Aldona Dzięcioła, redaktora naczelnego pisma.

Szkolenie hospitowała Joanna Chapska - instruktor z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Edyta Pietrzak

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii