Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

XIX edycja Nagrody im. Anny Platto zakończona

Email Drukuj PDF

8 sierpnia 2013 roku w Wojewódzkiej Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia prestiżowej w środowisku bibliotekarskim Lubelszczyzny Nagrody im. Anny Platto. Nagroda ta przyznawana jest od 1995 roku pracownikom bibliotek publicznych województwa lubelskiego za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz stosowanie innowacyjnych pomysłów przyciągających do biblioteki młodych czytelników. Pomysłodawcą nagrody był dr Zdzisław Bieleń (ówczesny instruktor w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym WBP, w latach późniejszych zastępca dyrektora). Fundatorką nagrody jest siostra Anny Platto - Mirosława Platto. Organizatorami są Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie oraz prywatni sponsorzy.

anna plattoAnna Platto (1944 – 1995) była kustoszem bibliotecznym i metodykiem bibliotekarstwa dziecięcego. Prowadziła zajęcia z literatury w lubelskiej filii Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy. W Bibliotece im. H. Łopacińskiego Anna Platto zajmowała się bibliotekami dziecięcymi: ich organizacją, profilowaniem działalności, programowaniem pracy oraz doradztwem metodycznym. Duże zasługi wniosła w doskonalenie zawodowe bibliotekarzy. Była znawczynią literatury pięknej, szczególnie dziecięcej i młodzieżowej. Anna Platto była osobą o wyjątkowym uroku osobistym, kobietą wielkiego serca i umysłu, której na co dzień bliskie były ideały patriotyzmu. Cieszyła się powszechną sympatią za niekonwencjonalny sposób życia, pogodę ducha oraz wyjątkowe zalety charakteru i bezinteresowną życzliwość. W 2013 roku wyróżnienie upamiętniające jej postać zostało przyznane po raz dziewiętnasty.

   zagajewskaagnieszkaLaureatką Nagrody im. Anny Platto za rok 2012 została Agnieszka Zagajewska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzechowie, powiat Lublin ziemski. Nominacje do Nagrody otrzymały ponadto Zofia Kloc – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Uchaniach, powiat hrubieszowski oraz Elżbieta Stankiewicz – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z siedzibą w Mokrem, powiat zamojski.

Nagroda im. Anny Platto dla Agnieszki Zagajewskiej jest uznaniem za całokształt Jej dokonań na rzecz upowszechniania literatury dziecięcej oraz wyróżniającą się pracę z młodymi czytelnikami.

 

 

 Komisja w swoim werdykcie za działania wyróżniające LAUREATKĘ uznała:

 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
 • włącznie się w ogólnopolskie programy, projekty, akcje popularyzujące czytelnictwo,
 • wykorzystywanie nowoczesnych technologii do promocji biblioteki i gminy,
 • propagowanie nowatorskich form aktywizacji bibliotecznej,
 • utworzenie Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej,
 • propagowanie idei Klubów 4H,
 • zapewnienie warunków materialnych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
 • organizowanie imprez integrujących mieszkańców,
 • prowadzenie wolontariatu przy Bibliotece

 Uroczystość wręczenia Nagrody pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana uświetniła wystawa jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy twórczej prof. Sławomira Andrzeja Mieleszki, przygotowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Lublin i WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Borzechowa pod kierownictwem Kazimierza Kołodzieja.

Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie na spotkaniu 8 sierpnia reprezentowała starszy kustosz Małgorzata Zińczuk – Laureatka VI edycji Nagrody im. Anny Platto za rok 2000.

Laureatce oraz Koleżankom nominowanym składam w imieniu własnym oraz całego zespołu Biblioteki SMO we Włodawie najszczersze gratulacje z cichą nadzieją, że w Jubileuszowej XX edycji „pod skrzydłami bibliotecznego Anioła” Anny Platto znajdą się bibliotekarki z powiatu włodawskiego.

Małgorzata Zińczuk – kier. Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji

 

Jesteś› tutaj: Dla bibliotekarzy XIX edycja Nagrody im. Anny Platto zakończona

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie