Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

I Zjazd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we Włodawie

Email Drukuj PDF

W piątek, 12.05.2017 r. odbył się I Zjazd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we Włodawie powołanego na podstawie Uchwały nr I/2017 Zarządu Okręgu SBP w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2017 r.

I Zjazd Oddziału SBP we Włodawie

Obrady otworzyła Przewodnicząca Koła Miejskiego SBP Małgorzata Zińczuk witając wszystkich i zapoznając z celem zebrania.

 

W spotkaniu uczestniczyło 24 osoby z 28 członków Oddziału co stanowi kworum oraz nadaje zdolność zebrania do podejmowania uchwał.

Nastąpił wybór Prezydium Zebrania. W wyniku głosowania Przewodniczącym Zebrania została Małgorzata Zińczuk, a Sekretarzem Edyta Pietrzak – za kandydaturami jednogłośnie opowiedzieli się wszyscy uczestnicy Zjazdu.

Wybrano komisje: Mandatową (Regina Ignatiuk, Teresa Kuczyńska, Wanda Lubczyńska-Sawiak), Wyborczo-Skrutacyjną (Dorota Garczyńska-Ślusarz, Ewa Ligiencka, Urszula Panasiuk) oraz Uchwał i Wniosków (Czesława Michańska, Joanna Orzeszko, Monika Urbańska-Nazaruk, Wioletta Wójtowicz-Wicińska). Kandydaci wyrazili zgodę na uczestnictwo w komisjach, a ich kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Podczas Zjazdu wybrano:
- Przewodniczącą Oddziału, którą została Małgorzata Zińczuk
- Zarząd Oddziału: Monika Kedzierska, Barbara Paszkowska, Edyta Pietrzak, Agnieszka Wróbel
- Komisję Rewizyjną: Ewa Krukowska, Ewa Szewczyk, Monika Urbańska-Nazaruk
- Delegatów na Zjazd Okręgowy w Lublinie: Małgorzata Zińczuk, Ewa Krukowska, Wioletta Wójtowicz-Wicińska
- Zastępców Delegatów: Monika Urbańska-Nazaruk, Monika Kędzierska

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej ukonstytuowały się składy:

Zarządu Oddziału:
Sekretarz: Edyta Pietrzak
Skarbnik: Barbara Paszkowska
Członkowie Zarządu: Monika Kędzierska i Agnieszka Wróbel

Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca: Ewa Szewczyk
Sekretarz: Monika Urbańska-Nazaruk
Członek: Ewa Krukowska

W wyniku dyskusji zaproponowano do przyjęcia wnioski dotyczące uregulowania spraw administracyjno-personalnych i finansowych Kół Miejskiego i Terenowego, podjęcia działań w sprawie uregulowania statusu legislacyjno-prawnego i finansowego Oddziału, utworzenie podstrony Oddziału na stronie internetowej MBP, nawiązania kontaktu z wydziałami urzędów administracji samorządowej, pozyskania członków wspierających oraz opracowania programu działania na najbliższą kadencję.

Edyta Pietrzak

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Fot. E. Szewczyk

Jesteś› tutaj: Dla bibliotekarzy I Zjazd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we Włodawie

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie