Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Walne Zebranie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koło przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie

Email Drukuj PDF

W piątek, 24.03.2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koło przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie.

Walne Zebranie Koła SBP przy MBP Włodawa, 24.03.17 r.

Obrady otworzyła Przewodnicząca Koła Małgorzata Zińczuk witając wszystkich i zapoznając z celem zebrania.
W zebraniu uczestniczyło 23 osoby z 28 członków koła co stanowi kworum oraz nadaje zdolność zebrania do podejmowania uchwał.

Nastąpił wybór Prezydium Zebrania. W wyniku głosowania Przewodniczącym Zebrania została Małgorzata Zińczuk, a Sekretarzem Edyta Pietrzak – za kandydaturami jednogłośnie opowiedzieli się wszyscy członkowie Koła.

Przewodnicząca Koła Małgorzata Zińczuk przedstawiła sprawozdanie merytoryczne, a Skarbnik Ewa Krukowska sprawozdanie finansowe ustępującego Zarządu za okres kadencji (30.11.2012-23.03.2017 r.). Oba sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie.

Członkowie Koła udzielili jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi (Przewodnicząca Małgorzata Zińczuk, Sekretarz Edyta Pietrzak, Skarbnik Ewa Krukowska, Członkowie Zarządu: Hanna Czelej, Barbara Paszkowska).

Przyjęto uchwały w sprawach: zmiany struktury organizacyjnej dotychczasowego koła, podział na koło miejskie i koło terenowe (przyjęta jednomyślnie) oraz złożenia Wniosku o powołanie, na bazie powołanych kół, Oddziału SBP we Włodawie (przyjęta jednomyślnie).

Nastąpił podział członków dotychczasowego Koła SBP przy MBP Włodawa na koło miejskie i terenowe, wybór Komisji Skrutacyjnych oraz Zarządów obu kół.

Poszczególne Zarządy ukonstytuowały się w składzie:

Koło miejskie:
Przewodnicząca: Małgorzata Zińczuk (MBP Włodawa)
Sekretarz: Edyta Pietrzak (MBP Włodawa)
Skarbnik: Olga Puś (MBP Włodawa)

Koło terenowe:
Przewodnicząca: Ewa Krukowska (MBP Włodawa)
Sekretarz: Monika Urbańska-Nazaruk (MBP Włodawa)
Skarbnik: Monika Kędzierska (GBP Urszulin)
Członek Zarządu: Agnieszka Wróbel (BPG Hańsk)

Podziękowano dotychczasowemu Zarządowi za zaangażowanie w pracę na rzecz stowarzyszenia oraz pogratulowano nowo wybranym Zarządom życząc powodzenia w działalności.

Edyta Pietrzak

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Fot. U. Panasiuk, E. Szewczyk

Jesteś› tutaj: Dla bibliotekarzy Walne Zebranie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koło przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie