Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bibliotekarz Lubelszczyzny 2016

Email Drukuj PDF

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie rozstrzygnął konkurs na Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2016 przyznając ten zaszczytny tytuł pani Karolinie Suskiej, dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach.

Karolina Suska, Bibliotekarz Lubelszczyzny 2016

Serdecznie gratulujemy!

Do konkursu zgłoszone zostały trzy kandydatury:
- Izabela Kępka - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach
- Elżbieta Stankiewicz - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem
- Karolina Suska - dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach.

Karolina Suska
Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach (pow. opolski)

Karolina Suska jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ukończyła także Akademię Liderów Kultury. Od 2012 r. pełni funkcję Dyrektora GBiDK w Łaziskach. Prowadzi szerokie działania na rzecz użytkowników bibliotek na terenie gminy, a także na rzecz całego środowiska lokalnego. Realizuje wiele projektów i działań, które wybiegają poza typowo biblioteczną pracę. Do najważniejszych inicjatyw należą:

• dla dzieci: akcje Ferie w filii oraz Wakacje w BIBLIO!, podczas których najmłodsi użytkownicy mają okazję spędzać w atrakcyjny sposób czas wolny od nauki. Dzięki współpracy z międzynarodową organizacją AIESEC od 3 lat do Łazisk przyjeżdżają wolontariusze z różnych części świata (m.in. z Kanady, Meksyku, Gruzji, Chorwacji i Indonezji), którzy prowadzą zajęcia na temat wielokulturowości;

• dla młodzieży: liczne warsztaty i spotkania m.in. w ramach programu Link do przyszłości, a także warsztaty kulinarne na temat kuchni z różnych rejonów świata, zajęcia fotograficzne i edukacyjne realizowane we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim;

• dla dorosłych: regularnie organizowane są wyjazdy na wydarzenia kulturalne: koncerty, spektakle, festiwale organizowane są spotkania tematyczne w ramach Forum Kobiet Aktywnych. Przy GBiDK działa Mobilna Biblioteka Aktywnych Kobiet oraz Międzypokoleniowy Klub Kobiet Aktywnych, do którego należą panie w wieku od 19 do 84 lat. Biblioteka prowadzi także stałe spotkania Inspiratornii, w ramach której spotykają się kobiety z 10 krajów, by wzajemnie się inspirować i wymieniać swoimi doświadczeniami;

• dla seniorów: Biblioteka jest głównym miejscem spotkań dla Klubu Seniora, na których odbywają się szkolenia i spotkania integracyjne. Od 2 lat Pani Karolina w ramach Tygodnia Bibliotek organizuje dla tej grupy specjalne wydarzenie, jakim jest Biblioteczna Majówka, której celem jest odkrywanie i propagowanie lokalnych tradycji i obyczajów.

Na uwagę zasługuje fakt, iż Pani Karolina stale i świadomie dba o dobre relacje z partnerami lokalnymi, dzięki temu Biblioteka podejmuje wiele cennych inicjatyw na rzecz mieszkańców. GBiDK w Łaziskach prowadzi 3 filie biblioteczne, dzięki zaangażowaniu Pani Karoliny wszystkie cztery placówki w gminie zostały wyremontowane. Biblioteka wzięła także udział w programie "Kierunek: Biblioteka", dzięki któremu uzyskała spójną i estetyczną identyfikację wizualną ułatwiającą rozpoznawalność. Biblioteka wyróżnia się najwyższym zasięgiem czytelnictwa w powiecie i przewyższa średnią województwa lubelskiego (20,4%).

Karolina Suska jest osobą stale podnoszącą swoje kwalifikacje, a następnie chętnie i z pełnym zaangażowaniem dzielącą się nimi ze środowiskiem bibliotekarskim. Należy m. in. do sieci LABIB, w ramach, której przeprowadziła kilka szkoleń dla bibliotekarzy. Ponadto dzieliła się swoją wiedzą na konferencjach organizowanych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie, na ogólnopolskim Kongresie Bibliotek, a także podczas szkoleń powiatowych. Swoje doświadczenia prezentowała także w prasie branżowej oraz w lokalnej telewizji.

Do głównych cech osobowościowych Pani Karoliny Suskiej należą:
- otwartość na ludzi i miejsce, w którym działa - wyznaje zasadę, że Biblioteka powinna być głównym miejscem spotkań dla społeczności lokalnej,
- kreatywność - świadczy o tym ilość różnorodnych inicjatyw, które podejmowane są w łaziskiej Bibliotece
- otwartość na współpracę i partnerstwo - świadczy o tym liczba podmiotów, które współpracują z Biblioteką: firm, instytucji, organizacji oraz lokalnych pasjonatów i zwyczajnych mieszkańców.

W 2016 r. Karolina Suska została laureatką ogólnopolskiego stypendium im. Olgi Rok w kategorii bibliotek z mniejszych miejscowości. Nagroda przyznawana jest dla kobiet, dla których biblioteka to miejsce szczególne i przeznaczona jest na rozwój osobisty laureatki. W tym samym roku społeczność lokalna wybrała Panią Karolinę Suską na Człowieka Roku Powiatu Opolskiego doceniając w ten sposób jej działania na rzecz mieszkańców. W 2012 r. zdobyła tytuł Aktywnej Kobiety Lubelszczyzny w kategorii inicjatyw społecznych.

Karolina Suska jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Wręczenie Nagrody Lubelski Bibliotekarz Roku 2016 nastąpi 9 maja 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie podczas VII Lubelskiego Forum Bibliotekarzy.

Zachęcamy do głosowania na naszą laureatkę w ogólnopolskim etapie konkursu na Bibliotekarza Roku 2016 na portalu www.sbp.pl w dniach 12 kwietnia - 10 maja 2017 r.

Informacja:
WBP Lublin

Jesteś› tutaj: Dla bibliotekarzy Bibliotekarz Lubelszczyzny 2016

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie