Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Od projektu do efektu – oferta szyta na miarę... bibliotekarzy województwa lubelskiego: Biała Podlaska – Włodawa – Lublin

Email Drukuj PDF

W ramach programu dotacyjnego Instytutu Książki "Szkolenia dla bibliotekarzy 2016" Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprosiła bibliotekarzy województwa lubelskiego do udziału w cyklu szkoleń „Od Projektu do efektu – oferta szyta na miarę”. Celem tego projektu, głównie w obszarach rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych pracowników merytorycznych bibliotek publicznych wszystkich szczebli, jest także podniesienie prestiżu tych instytucji oraz dokonanie zmian w postrzeganiu ich funkcji edukacyjnych i kulturotwórczych przez lokalne społeczności.

Szkolenie WBP, 15.09.16 r.

Do udziału w tegorocznej edycji, w zakresie doskonalenia predyspozycji zawodowych i doskonalenia pracy warsztatowej w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz możliwości rozszerzania oferty bibliotecznej dla tej grupy użytkowników zaproszone zostały biblioteki z Białej Podlaskiej i Włodawy.

14 września Mariola Szupiluk i Jarosław Panasiuk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej poprowadzili w macierzystej placówce warsztaty „Mapa myśli bibliotekarza” oraz „Multicentrum jako przykład nowoczesnej oferty edukacyjnej bibliotek”. Zajęciom szkoleniowym towarzyszyło zwiedzanie modernizowanej w latach 2010-2012 Biblioteki Głównej, Barwnej Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży oraz Multicentrum.

15 września cykl zajęć projektowych kontynowany był w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. Przybyłych z wizytą studyjną bibliotekarzy powitał Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński przekazując do bibliotecznych zbiorów regionalnych pakiet publikacji promujących Ziemię Włodawską. Dyrektor Biblioteki Jacek Żurawski zaznajomił Gości z efektami projektu „Poprawa dostępności do zasobów miejskiej biblioteki publicznej dla mieszkańców Włodawy”; realizowanego przez Gminę Miejską Włodawa w latach 2011-2012, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Misję włodawskiej książnicy, jej nowe logo-motto i ofertę edukacyjną Słowo-Muzyka-Obraz przybliżyła Małgorzata Zińczuk, z-ca dyrektora ds. merytorycznych. Po poszczególnych agendach i strefach bibliotecznych oprowadziła i z ich pracą zapoznała Edyta Pietrzak, kier. Działu Regionalnego. Pomocą organizacyjną i logistyczną służyła Ewa Krukowska, specjalista ds. informacji regionalnej – instruktor ds. bibliotek publicznych powiatu włodawskiego.

Grupie szkoleniowej towarzyszyli przedstawiciele Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie: Małgorzata Pieczykolan, kier. Działu Instrukcyjno-Metodycznego i Paweł Kordybacha, koordynator projektu.

Zajęcia merytoryczne przebiegały w dwóch modułach warsztatowych – „Gry towarzyskie – najciekawsze tytuły i pomysły na ich wykorzystanie w pracy bibliotekarza" oraz "W jaki sposób uatrakcyjnić zwykłe czytanie tekstów literackich?". Poprowadziły je:

Urszula Panasiuk – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie na stanowisku specjalisty ds. animacji kulturalnej, moderator Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki, opiekun koła teatralnego „Grupa Nadaktywna”.

Prowadząca przedstawiła krótką historię i idę gier towarzyskich, w tym bibliotecznych. Zademonstrowała wiele ich kategorii i rodzajów, m. in. gry: familijne, ekonomiczne, logiczne, strategiczne, przygodowe oraz edukacyjne. W zajęciach warsztatowych wykorzystała głównie te, które jej zdaniem są „nieocenioną, ale też niedocenianą pomocą w pracy bibliotekarza, animatora, czy nauczyciela. Te, które oprócz relaksu i rozrywki ćwiczą pamięć, koncentrację i wyobraźnię, uczą zdrowej rywalizacji, pracy w grupie, wspomagają spostrzegawczość, refleks i kreatywność”. Uczestniczki ćwiczeń szkoleniowych zanotowały wiele pomysłów prowadzącej zrealizowanych podczas zajęć z włodawskimi czytelnikami.

Agnieszka Wróbel – pracownik Biblioteki Publicznej w Hańsku działającej w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury, animator bibliotecznych zajęć edukacyjno-czytelniczych, moderator Dyskusyjnego Klubu Książki, gminny lider kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Na przykładzie działań Biblioteki Publicznej Gminy Hańsk uczestnicy warsztatów szkoleniowych poznali wiele inspirujących zabaw z tekstem literackim, które będą mogli wykorzystać w pracy z najmłodszymi użytkownikami własnych bibliotek. Warsztatom towarzyszyła autorska prezentacja "Kreatywność w bibliotece" – jak stać się bardziej twórczym, atmosfera wspierająca rozwój, jakie jest kreatywne dziecko.

Cykl zajęć szkoleniowych „Od Projektu do efektu – oferta szyta na miarę” zakończą 11 października warsztaty z projektowania i tworzenia komiksów adresowanych do młodych czytelników, które poprowadzi Jakub Syty – autor i tłumacz kilkudziesięciu komiksów wydanych w latach 2006-2016.

Wszystkim uczestnikom projektu życzymy kreatywnych pomysłów na skrojenie własnych atrakcyjnych ofert na miarę lokalnych odbiorców. Dziękujemy za świetną atmosferę, jaką stworzyliście podczas wizyty u włodawskich „krojczych”. Zapraszamy ponownie.

Organizatorom dziękujemy za zaproszenie do udziału w projekcie. Jest to dla nas duże wyróżnienie i jednocześnie kolejne inspirująco kształcące doświadczenie. Oferujemy swój udział w kolejnych edycjach.

Małgorzata Zińczuk

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Jesteś› tutaj: Dla bibliotekarzy Od projektu do efektu – oferta szyta na miarę... bibliotekarzy województwa lubelskiego: Biała Podlaska – Włodawa – Lublin

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie