Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Powiatowy Dzień Bibliotekarza 2015

Email Drukuj PDF

W piątek, 12 czerwca 2015 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbyły się obchody Dnia Bibliotekarza (przypadającego w kalendarzu 8 maja).
Głównym organizatorem Powiatowego Dnia Bibliotekarza był Starosta Powiatu Włodawskiego Andrzej Romańczuk. Do współorganizacji włączyli się: Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Jacek Żurawski oraz Koło miejskie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza, 12.06.2015 r.

Przybyłych gości powitał Jacek Żurawski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza, 12.06.2015 r.

Spotkanie poprowadziły: Małgorzata Zińczuk – Z-ca dyrektora ds merytorycznych MBP, Przewodnicząca koła miejskiego SBP i Sekretarz Zarządu Międzypowiatowego Oddziału SBP w Chełmie oraz Ewa Krukowska – Specjalista ds informacji regionalnej MBP, Skarbnik koła miejskiego SBP i członek Zarządu Międzypowiatowego Oddziału SBP w Chełmie.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza, 12.06.2015 r.

Uroczystość Powiatowego Dnia Bibliotekarza zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych; Radni Rady Powiatowej i Miejskiej; pracownicy samorządowi Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego we Włodawie; przedstawiciele instytucji, organizacji i stowarzyszeń; dyrektorzy włodawskich placówek oświatowych, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; przedstawiciele środowiska bibliotekarskiego; uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Książki; pracownicy bibliotek publicznych powiatu włodawskiego; nauczyciele-bibliotekarze włodawskich placówek oświatowych oraz pracownicy i emeryci Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza, 12.06.2015 r.

Dzień Bibliotekarza jest doskonałą okazją do promowania osiągnięć i pracy bibliotekarzy.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza, 12.06.2015 r.

Joanna Orzeszko (Kustosz Oddziału dla Dzieci MBP Włodawa) została wyróżniona Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za zasługi na rzecz województwa lubelskiego nadanym Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr XXIX/492/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r..
Wręczenia dokonał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza, 12.06.2015 r.

Olga Puś (Kustosz Wypożyczalni dla Dorosłych MBP Włodawa), Ewa Krukowska (Starszy bibliotekarz, Specjalista ds informacji regionalnej MBP Włodawa) i Edyta Pietrzak (Kustosz, Kierownik Działu Regionalnego MBP Włodawa) otrzymały Grawertony Okolicznościowe za szczególne zaangażowanie w pracę zawodową i społeczną.
Wręczenia dokonał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza, 12.06.15 r.

Edyta Pietrzak otrzymała Honorową Odznakę SBP.
Wręczenia dokonał Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Marian Butkiewicz.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza, 12.06.15 r.

Wanda Lubczyńska-Sawiak (emerytowany bibliotekarz MBP Włodawa) i Edyta Pietrzak uhonorowane zostały za wkład w rozwój bibliotekarstwa i promocję czytelnictwa Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wręczenia dokonał wnioskodawca – Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza, 12.06.2015 r.

Jadwiga Woźniak (Starszy Bibliotekarz Filii nr 5 MBP Włodawa) otrzymała List Gratulacyjny od Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbiety Stefańczyk.
Wręczenia dokonał Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Marian Butkiewicz.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza, 12.06.2015 r.

Wanda Lubczyńska-Sawiak otrzymała List Gratulacyjny za 45-lecie pracy.
Wręczenia dokonały: Przewodnicząca Związków Zawodowych Pracowników Bibliotek Publicznych z siedzibą w Chełmie Anna Miszczak i Przewodnicząca Międzypowiatowego Oddziału SBP w Chełmie Urszula Ogrodniczuk.

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie otrzymali okolicznościowe Listy Gratulacyjne od Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego i Dyrektora MBP Włodawa Jacka Żurawskiego.

Ponadto Uchwałą Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki Barbara Paszkowska (emerytowany bibliotekarz MBP Włodawa) wyróżniona została Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Związkowego Kultury i Sztuki.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza, 12.06.2015 r.

Dedykację muzyczną dla Bibliotekarzy Powiatu Włodawskiego i gości uczestniczących w wydarzeniu przygotował zespół „Iskra” pod kierunkiem artystycznym instruktora terapii zajęciowej Roberta Bujalskiego z Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie.

Podczas uroczystości nastąpił też akt podpisania Umowy Partnerskiej między Miejską Biblioteką Publiczną a Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia „Przystań”. Porozumienie określa zasady funkcjonowania współpracy między instytucjami. Przedmiotem Porozumienia jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków w związku z realizacją zadań wynikających z „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020” oraz „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Włodawa na lata 2014-2020”.

Kolejnym punktem programu były wystąpienia okolicznościowe. Uczestnicy wydarzenia składali gratulacje i powinszowania pracownikom bibliotek publicznych powiatu włodawskiego życząc im jednocześnie sukcesów zawodowych, satysfakcji z wykonywanej pracy, pozytywnej energii oraz pomyślności w życiu osobistym.

Zamknięcia części oficjalnej dokonali organizatorzy: Starosta Powiatu Włodawskiego Andrzej Romańczuk, Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Jacek Żurawski oraz Przewodnicząca koła miejskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Małgorzata Zińczuk.

Po części oficjalnej nastąpiła część integracyjna „Z biblioteką w tle” nawiązująca do tegorocznego hasła Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek „Wybieram bibliotekę”, podczas której uczestnicy wzięli udział w konkursach, quizach i kalamburach przygotowanych i poprowadzonych przez Edytę Pietrzak i Joannę Orzeszko. Tradycyjnie nie zabrakło też głośnego czytania. W tym roku goście prezentowali fragmenty eseju „O bibliotece” Umberto Eco.

Życzenia i powinszowania dla pracowników bibliotek publicznych powiatu włodawskiego:

Edyta Pietrzak

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii
Fot. Ewa Szewczyk

Jesteś› tutaj: Dla bibliotekarzy Powiatowy Dzień Bibliotekarza 2015

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie