Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 - Priorytet 2

Email Drukuj PDF

W czerwcu 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie przystąpiła do nowatorskiego programu Biblioteki Narodowej Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów).

2014 r. Priorytet 2 2014 r. Priorytet 2 2014 r. Priorytet 2

Głównym założeniem programu jest zwiększenie oferty bibliotek publicznych w zakresie upowszechniania i popularyzacji nowości wydawniczych w oparciu o zawarte Porozumienia o współpracy partnerskiej z lokalnymi placówkami oświatowo-wychowawczymi.

Do współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną we Włodawie przystąpiły:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie,
  • Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy we Włodawie.

Dzięki udziałowi w Programie włodawska biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 5000 zł., przy wkładzie własnym 1666,67 zł. W efekcie zakupiono 345 egzemplarzy publikacji książkowych oraz 29 jednostek inwentarzowych audiobooków. Zakupione nowości wydawnicze udostępnione zostały w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej z możliwością korzystania z nich nie tylko przez uczniów szkół partnerskich, ale też przez pozostałych użytkowników biblioteki.

Realizując założenia programowe Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych podjęto różnorodne techniki animacyjne promujące literaturę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży; konkursy literackie, plastyczne i multimedialne oraz tematyczne lekcje biblioteczne i przeglądy książek w oparciu o zakupione woluminy w ramach realizowanego Programu.

Informacje o merytoryczno – edukacyjno - czytelniczej realizacji zadań Programu można odszukać na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie oraz lokalnych portalach internetowych.

Program Biblioteki Narodowej Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów) zrealizowany został ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Koordynator Programu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie
Dorota Garczyńska – Ślusarz
kier. Działu Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów

Jesteś› tutaj: Dla bibliotekarzy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 - Priorytet 2

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie