Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Włodawscy Czytelnicy w roli Pacjentów podczas "Wieczoru z Rzecznikiem" FOTORELACJA

Email Drukuj PDF

W ramach uczestnictwa Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w międzynarodowym projekcie „Wieczór z Rzecznikiem” 24 marca 2014 r. odbyła się niekonwencjonalna debata nt. Praw pacjenta. Włodawska publiczność czytelnicza miała przyjemność i zaszczyt gościć grupę teatralną Stowarzyszenia „STOP-KLATKA”, której towarzyszył przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wieczór z Rzecznikiem

Gości przedstawił i uczestników powitał dyrektor biblioteki Jacek Żurawski. Otwierając „debatę” powiedział:
Spotkanie nasze jest częścią większego projektu „Wieczór z Rzecznikiem”, który realizowany jest w pięciu krajach: Czechach, Słowenii, Estonii, Rumunii oraz w Polsce. Najważniejszym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o prawach, które zapisane są w Karcie Praw Podstawowych UE i przysługują wszystkim obywatelom Unii. W Polsce organizatorem projektu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, a partnerami: Stowarzyszenie Praktyków Dramy „STOP-KLATKA” i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską.”

Wieczór z Rzecznikiem

Dalszą część spotkania poprowadziła Małgorzata Winiarek-Kołucka; członek Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, psycholog, trenerka dramy, specjalista ds. warsztatów psychoedukacyjnych, koordynatorka wielu projektów i fundriser w różnych organizacjach pozarządowych.

Wieczór z Rzecznikiem

Grupa teatralna STOP-KLATKA zaprezentowała 3 scenki z jednego dnia Anny Dobrowolskiej, która po dwukrotnym zasłabnięciu w pracy znalazła się w szpitalnej izbie przyjęć. Wizyta ta nie należała, najdelikatniej mówiąc, do najprzyjemniejszych; padła ofiarą zarówno rejestratorki jak i dyżurującego lekarza. Jej prawa pacjenta, jak stwierdziła włodawska publiczność, zostały kilkukrotnie naruszone.

Wieczór z Rzecznikiem

Czy mogła zapobiec tej sytuacji? To pytanie stało się punktem wyjścia do dyskusji połączonej z interaktywnymi warsztatami teatralnymi.

Wieczór z Rzecznikiem

W warsztatach przeprowadzonych metodą Teatru Forum, uczestnicy spotkania mieli możliwość zaaranżowania własnych rozwiązań sytuacji zagrażających poczuciu ich godności jako pacjenta.

Wieczór z Rzecznikiem

Każdy pomysłodawca rozwiązania sytuacji „znokautowanego pacjenta” mógł zmieniać bieg wydarzeń w teatralnej Izbie Przyjęć odgrywając ponownie rolę głównej bohaterki. W asertywne interwencje wcieliło się 5 z 30 osób biorących udział w tym niecodziennym wydarzeniu obywatelsko-zdrowotno-bibliotecznym. Innowacyjna technika dramy pozwoliła nie tylko wyzwolić się emocjom, ale znacznie uzmysłowiła możliwości dostrzeżenia postaw i zachowań innych ludzi – potencjalnych pacjentów. Jednocześnie uzyskała walor edukacyjnej zabawy.

Wieczór z Rzecznikiem

Inscenizacje "Stop-Klatki" przykładowych zachowań i alternatywną odpowiedź sceniczną włodawskiej publiczności w zakresie ochrony praw pacjenta skomentował przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Dariusz Supeł. Podsumowując uzmysłowił uczestniczącym w spotkaniu, że mamy tyle praw, z ilu korzystamy. Przedstawił ponadto prawa przysługujące obywatelowi w kontaktach z urzędami oraz przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej, a także zasady działania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wieczór z Rzecznikiem

Najistotniejszą informacją okazały się prawa podstawowe obywateli Unii Europejskiej. Nie tylko pacjenta, ale przede wszystkim człowieka ; zawarte w Karcie Praw Podstawowych UE: prawo do godności, wolności, równości, solidarności, praw obywateli, wymiaru sprawiedliwości. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne i wypełnili ankietę ewaluującą opracowaną przez koordynatora polskiej edycji projektu – Małgorzatę Leszko. Miłe chwile, podczas poczęstunku za sponsorowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, poświęcono na rozmowy indywidualne z organizatorami i gośćmi.

Wieczór z Rzecznikiem

Żywimy głęboką nadzieję, że teatralna debata O PRAWACH PACJENTA i dyskusja z przedstawicielem RPO znacznie przyczyni się do pogłębienia świadomości naszych Odbiorców w zakresie ochrony swoich praw oraz zaangażuje ich do umiejętnego reagowania w przewidywalnych przypadkach ich łamania.

Małgorzata Zińczuk
/koordynator projektu MBP Włodawa

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Jesteś› tutaj: Dla bibliotekarzy Włodawscy Czytelnicy w roli Pacjentów podczas "Wieczoru z Rzecznikiem" FOTORELACJA

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie