Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

"Partnerstwo publiczno-społeczne" - nowy program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Email Drukuj PDF

„Partnerstwo publiczno-społeczne” – to nowy program, którego celami strategicznymi są aktywizacja lokalnej społeczności wokół biblioteki publicznej jako ważnej instytucji kultury w gminie oraz wzmocnienie znaczenia biblioteki publicznej jako miejsca integracji życia społeczności lokalnej.
O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, będące podmiotami prawa polskiego, które nawiążą z biblioteką publiczną współpracę poświadczoną umową.

Zadania, które otrzymają dofinansowane powinny integrować biblioteki i społeczności lokalne, przy czym każde zadanie musi zawierać trzy poniższe elementy:

  1. Zorganizowanie i prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki.
  2. Zorganizowanie i przeprowadzenie w ciągu roku co najmniej sześciu spójnych ze sobą działań aktywizujących lokalną społeczność wokół biblioteki.
  3. Zorganizowanie i przeprowadzenie jednego, jednodniowego wydarzenia promującego bibliotekę wśród członków lokalnej społeczność („święto biblioteki”).

Przewidywany budżet priorytetu wynosi 500 tys. zł. Nabór wniosków w systemie EBOI potrwa od 17 marca do 30 kwietnia 2014 roku. Priorytet „Partnerstwo publiczno-społeczne” jest częścią Programu Ministra „Promocja literatury i czytelnictwa”. Będzie realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Informacja: MKiDN

Jesteś› tutaj: Dla bibliotekarzy "Partnerstwo publiczno-społeczne" - nowy program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie