Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Słysz, bracie słysz, minionych lat sygnały... – wernisaż

Email Drukuj PDF

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanowił rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego:

„Dnia 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie skierowane przeciwko rosyjskiemu zaborcy, a jego celem była restytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Impulsem do podjęcia działań zbrojnych był manifest Tymczasowego Rządu Narodowego reprezentującego wszystkie warstwy ówczesnego społeczeństwa oraz ziemie leżące w historycznych granicach dawnej I Rzeczypospolitej. Powstanie było wyrazem sprzeciwu wobec carskiego ucisku i intensywnej polityki rusyfikacji. Pomimo poświęcenia i poniesionych ofiar zryw zakończył się klęską, a w odwecie władze carskie nasiliły represje przeciwko ludności cywilnej oraz całkowicie zlikwidowały resztki odrębności państwowej Królestwa Polskiego.

Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych, spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności. Marian Langiewicz, dyktator i generał wojsk powstańczych, napisał: „Kraj, który ma takich żołnierzy, musi być wolnym i potężnym. Towarzysze broni! Ojczyzna i historia Was nie zapomni”.
Trudna historia i bolesne doświadczenia były źródłem siły i wytrwałości w walce o niepodległość całych pokoleń Polaków. Legenda i etos Powstania Styczniowego legły u podstaw odrodzonej Polski, a poświęcenia powstańców doprowadziły do odrodzenia naszej państwowości po 123 latach niewoli w 1918 roku.
Uchwała Senatu stanowi wyraz najwyższego hołdu poświęceniu i ofierze uczestników tamtych wydarzeń oraz wyraża pielęgnowany do dziś kult odpowiedzialności oraz obowiązku wobec Ojczyzny i Narodu”.

5 marca 2013 r. w Galerii „Na Piętrze” naszej biblioteki odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Słysz, bracie słysz, minionych lat sygnały...” poświęconej 150. rocznicy Powstania Styczniowego zorganizowanej wspólnie z włodawskim Oddziałem PTTK.
Zgromadzonych gości przywitali dyrektor MBP Jacek Żurawski i kierownik Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji Małgorzata Zińczuk, natomiast wystawę komentarzem historycznym opatrzył Mieczysław Tokarski, Prezes włodawskiego Oddziału PTTK.
Wernisażowi towarzyszyła wirtualna wystawa „POWSTANIE STYCZNIOWE W POCZTÓWCE”.

Wystawa w całości składa się z materiałów zgromadzonych przez p. Mieczysława Tokarskiego, a wśród nich możemy znaleźć między innymi: książki, zbiory filatelistyczne, zdjęcia miejsc pamięci, medale, monety, pamiątkowe plakietki.

Panu Mieczysławowi Tokarskiemu serdecznie dziękujemy za udostępnienie eksponatów, uczestnikom wernisażu za liczne przybycie, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia wystawy, która znajduje się w Galerii „Na Piętrze” naszej biblioteki.

Edyta Pietrzak

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z wernisażu

Jesteś› tutaj: Strona główna

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie